Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 238636-2020

25/05/2020    S100

Belgien-Bruxelles: Bedre data til bedre bygninger — Forståelse for rollen, big data spiller

2020/S 100-238636

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Energy
Postadresse: Rue Demot 24
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: ENER-C3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Energieffektivitet

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Bedre data til bedre bygninger — Forståelse for rollen, big data spiller

Sagsnr.: ENER/C3/2019-468/01
II.1.2)Hoved-CPV-kode
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontraktens genstand er at levere støtte til Europa-Kommissionen og medlemsstater i at opnå en bedre forståelse for:

(a) kortlægningen af status for bygningsrelaterede data inden for EU

(b) forståelse og fremlæggelse af datakombinationer og -analyse af relevans for det byggede miljø, der allerede er oprettet (for eksempel af ledende lokale myndigheder)

(c) opnåelse af indsigter i mulige veje for videre bestræbelser på EU og nationalt niveau.

Inden for det snævrere område for bygningers energiydeevne har denne tjenesteydelseskontrakt også til hensigt yderligere at forbinde EU's observatorium for bygningsmasse med nationale databaser vedrørende certifikater for energiydeevne, der i øjeblikket er tilgængelige i 26 medlemsstater.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 251 950.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgave 1: big data for bygninger og det byggede miljø: status

Opgave 2: afgrænsning af mulige veje frem for big data vedrørende bygninger og det byggede miljø i EU

Opgave 3: mod bedre data for bygningers energiydeevne.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi / Vægtning: 42 %
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet og ressourcerne / Vægtning: 21 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 7 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

H2020-arbejdsprogrammet for 2018-2020.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 133-325758
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: ENER/C3/2019-468/01
Betegnelse:

Bedre data til bedre bygninger — Forståelse for rollen, big data spiller

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
02/04/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Ernst and Young Bedrijfsrevisoren
CVR-nummer: 0446.334.711
By: Diegem
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1831
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 255 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 251 950.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 93 %

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/05/2020