Tjenesteydelser - 238639-2020

Submission deadline has been amended by:  320365-2020
25/05/2020    S100

Luxembourg-Luxembourg: EIF - Levering og forvaltning af nødvendige tjenester vedrørende tværgående cloud-sikkerhed og -integration (Luxembourg)

2020/S 100-238639

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Investeringsfond
Postadresse: 37B, avenue J.F. Kennedy
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU00 Luxembourg
Postnummer: L-2968
Land: Luxembourg
Kontaktperson: SPA-Procurement
E-mail: eif-procurement@eif.org
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.eif.org
Internetadresse for køberprofilen: http://www.eif.org/who_we_are/governance/procurement/index.htm?lang=-en
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6474
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering og forvaltning af nødvendige tjenester vedrørende tværgående cloud-sikkerhed og -integration

Sagsnr.: 2020-OIM-ISM-API-005
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

EIF søger et partnerskab, der vil hjælpe med forvaltningen af specifikke sikkerhedskontroller og overholdelsesaspekter af cloud-relaterede tjenester samt integrationstjenester og vil arbejde tæt sammen med eksisterende EIF-tjenesteydere, der opererer i skyen.

Formålet med dette udbud er levering af allerede identificerede cloud-sikkerheds- og -integrationstjenester. I betragtning af varigheden af udbuddet, i henhold til de nye teknologiers livscyklus, kan nogle tekniske sikkerhedstjenester (i henhold til omfanget af dette udbud) blive fornyet, tilbagetrukket eller tilføjet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 606 500.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Hovedudførelsessted:

Mens tjenesteyderen i princippet skal arbejde fra sine sædvanlige erhvervslokaler, forventer EIF, at vedkommende fra tid til anden deltager i møder i EIF's lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I projektets tidligste fase vil EIF lede drøftelser med henblik på at etablere en klar og dokumenteret styring for alle tjenester. På tværs af udbudsmaterialet fastlægger EIF den forventede sikkerhedskontrol.

Her er den overordnede liste over direkte tjenesteydelser, som EIF forventer at modtage fra den valgte tjenesteyder:

• en fælles cloud-baseret identitets- og adgangsstyringsløsning, der er enkel at administrere, og som tilbyder en enkelt login (Single Sign-on — SSO) med henblik på at sikre den nødvendige interoperabilitet for alle de løsninger, der findes på Amazons webtjenester, Microsoft Azure eller andre cloud-udbydere, herunder multifaktorautentificeringsmekanismer

• en løsning til central indsamling af applikationer og systemlogger, deres opbevaring med passende bibeholdelse, overvågning af hændelser og eskalering af relevante hændelser til EIF og dens involverede tjenesteydere

• et sårbarhedsstyringsværktøj/-tjeneste til at scanne alle EIF's Cloud-platforme med henblik på at levere månedlige og kvartalsvise aggregerede sårbarhedsrapporter

• et avanceret system og filkrypterings-/udvekslingstjenester til beskyttelse af EIF's data

• et forespørgelsessystem til håndtering af supportsager, ændring, udgivelsesforvaltning af specifikke, centrale EIF-cloud-applikationer (EIF forventer ikke nødvendigvis, at denne løsning anvendes til forvaltning af forholdet mellem EIF og mægleren af cloud-tjenester)

• en SFTP-tjeneste for sikker integration/filoverførsel mellem EIF-løsninger eller i forhold til modparter

• rådgivningstjenester vedrørende forskellige teknologiske aspekter (omkostningsovervågning og optimering, cloud-relateret, sikkerheds- og arkitekturgennemgang osv.)

• indtrængningstest til vurdering af sikkerheden i EIF's cloud-løsninger.

Gennem dette udbud forventer EIF at finde en central tjenesteyder til omfanget af de tjenesteydelser, der er defineret i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 606 500.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen vil blive undertegnet for en indledende periode på tre år med mulighed for efterfølgende forlængelse i fire på hinanden følgende etårige perioder efter EIF's skøn (3 + 1 + 1 + 1 + 1).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Som angivet i udbudsdokumenterne.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

EIF indgår en rammeaftale med én tjenesteyder (»rammeaftalen«) for en indledende periode på tre år med mulighed for efterfølgende forlængelse i fire på hinanden følgende etårige perioder efter EIF's skøn (3 + 1 + 1 + 1 + 1).

Rammeaftalen er underlagt EIF's generelle vilkår og betingelser (»EIF's GTC'er«), som vil indgå i rammeaftalen som tillæg C.

Gennemførelseskontrakter vil blive indgået i henhold til rammeaftalen, når der kræves en opgave i henhold til mekanismen beskrevet i punkt 6 i udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Rammeaftalen forventes underskrevet for syv år (3 + 1 + 1 + 1 + 1). Grunden til, at der anmodes om mere end fire år, er, at oprettelsen af nogle nøgletjenester kan kræve et længere program, som kan vare mere end to år efter underskrivelsen, og som vil være for kort til, at EIF fuldt ud kan udnytte alle tjenester.

IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/06/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/07/2020
Tidspunkt: 14:00
Sted:

EIF's lokaler.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Åbningsmødet er ikke offentligt.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 43031
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/05/2020