Tjenesteydelser - 238713-2017

24/06/2017    S119

Nederlandene-Haag: Catering- og bankettjenester til Europol

2017/S 119-238713

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europol
Postadresse: Eisenhowerlaan 73
By: The Hague
NUTS-kode: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Postnummer: 2517 KK
Land: Nederlandene
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703531594
Fax: +31 703180808
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.europol.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2613
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Catering- og bankettjenester

Sagsnr.: 1712/C5/N.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
55500000 Kantine- og cateringvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten inkluderer:

— cateringtjenester for Europols personalerestaurant og sandwichbutik

— bankettjenester i Europols lokaler i Haag eller andre steder i Nederlandene

— levering af eksterne mødelokaler og beslægtede tjenesteydelser i Nederlandene (frivillig tjeneste).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 300 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
55510000 Kantinevirksomhed
55511000 Tjenesteydelser i forbindelse med drift af kantiner og andre selvbetjeningsrestauranter med begrænset adgang
55512000 Drift af kantiner
55520000 Cateringvirksomhed
55523000 Catering til andre virksomheder eller institutioner
55120000 Hotel — møde- og konferencetjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: NL NEDERLAND
Hovedudførelsessted:

Haag, Nederlandene.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrahentens samlede anslåede omsætning for hele kontraktens varighed er 7 300 000 EUR, fordelt som følger:

— op til 3 300 000 EUR (eksklusive moms), der betales af Europol til faste afgifter, bankettjenester, eksterne mødelokaler og beslægtede tjenesteydelser

— 4 000 000 EUR (inklusive moms) anslået kontrahentomsætning fra detailpriser, der betales af medarbejdere, besøgende og gæster for levering af cateringtjenester i personalerestauranten og sandwichbutikken.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 300 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for 2 automatiske forlængelser på hver 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udvalgte ansøgere vil blive opfordret til at deltage i et besøg på stedet ved Europols hovedsæde i oktober 2017 (vejledende tidspunkt). Detaljerede oplysninger om den faktiske dato og tidspunkt for besøget på stedet vil være anført i opfordringen til deltagelse.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Som angivet i udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Som angivet i udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/07/2017
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 29/09/2017
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Ca. inden for 4 år.

VI.3)Yderligere oplysninger:

Inden for 3 år efter indgåelsen af den (indledende) kontrakt kan Europol anvende en procedure for udbud efter forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse (artikel 134, litra e), i gennemførelsesbestemmelserne) for supplerende kontrakter vedrørende tjenesteydelser lig dem, som den ordregivende myndighed har tildelt den part, der er blevet tildelt denne kontrakt.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Europol
Postadresse: Eisenhowerlaan 73
By: The Hague
Postnummer: 2517 KK
Land: Nederlandene
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703025000
Fax: +31 703180808
Internetadresse: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/06/2017