Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 241202-2019

24/05/2019    S100    Europa-Kommissionen - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: ECHO/A2/SER/2019/07 Pilotuddannelseskurser til brandsårsevalueringsteams

2019/S 100-241202

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 078-184656)

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
Postadresse: L-86
By: Brussels
NUTS-kode: BE1
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: ECHO-CP-TRAINING-EXERCISES@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/echo/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

ECHO/A2/SER/2019/07 Pilotuddannelseskurser til brandsårsevalueringsteams

Sagsnr.: ECHO/A2/SER/2019/07
II.1.2)Hoved-CPV-kode
80560000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udarbejdning, planlægning og selvevaluering af uddannelseskursus til aktivt personale på det medicinske nødbrandsårsområde — dvs. mulige medlemmer at et brandsårsteam — udnævnt af deltagerstaterne i EU's civilbeskyttelsesmekanisme.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/05/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 078-184656

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 20/05/2019
Tidspunkt: 16:00
Læses:
Dato: 24/05/2019
Tidspunkt: 16:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 22/05/2019
Tidspunkt: 10:00
Læses:
Dato: 28/05/2019
Tidspunkt: 10:30
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Grundet et teknisk problem med den elektroniske indgivelse af bud uden for vores kontrol er fasen for afgivelse af bud forlænget.