Tjenesteydelser - 248203-2019

28/05/2019    S102

Danmark-Ikast: Snerydning

2019/S 102-248203

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 088-211159)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ikast-Brande Kommune
CVR-nummer: 29189617
Postadresse: Rådhusstrædet 6
By: Ikast
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 7430
Land: Danmark
Kontaktperson: Birgit Schou Hansen
E-mail: bihan@ikast-brande.dk
Telefon: +45 99603241

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ikast-brande.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vintertjeneste

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90620000 Snerydning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter vintertjeneste (snerydning og glatførebekæmpelse) i Ikast-Brande Kommune. Kontraktperioden forventes at løbe fra oktober 2019 til oktober 2023 (4 år) for vintertjeneste på vintervejklasse 1, 2+3 veje.,

Kontraktperioden forventes at løbe fra oktober 2019 til oktober 2021 (2 år) for vintertjeneste på fortove og stier med en option på forlængelse på 2 år (2 x 1 år).

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/05/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 088-211159

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2
I stedet for:
Dato: 14/06/2019
Tidspunkt: 10:00
Læses:
Dato: 21/06/2019
Tidspunkt: 10:00
Afsnit nummer: VI.3
I stedet for:
Læses:

I forbindelse med tilbudsafgivelsen skal indsendes:

- Udfyldt og underskrevet tilbudsliste,

- Udfyldt, ESPD-dokument (Det fælles europæiske udbudsdokument),

- Oplysning om eventuelle underleverandører, der påtænkes anvendt.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: