Tjenesteydelser - 248504-2019

28/05/2019    S102    - - Tjenesteydelser - Vejledende periodisk bekendtgørelse - anvendes ikke til at iværksætte udbud- - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Taastrup: Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing

2019/S 102-248504

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er kun en vejledende periodisk bekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
DSB
25 05 00 53
Telegade 2
Taastrup
2630
Danmark
Kontaktperson: Mark Doubine
Telefon: +45 24680189
E-mail: mdou@dsb.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.DSB.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Digitalbureau ydelser

Sagsnr.: mado_2019_ forhåndsmeddelelse
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79340000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Advisering vedrørende kommende EU-udbud vedrørende følgende:

Anskaffelse af digitalbureauydelser i form af forskellige rådgivningsydelser, teknisk konfiguration og eksekvering af digitale marketing aktiviteter.

Ydelserne er opdelt i følgende kategorier:

- Tag management & implementering af tracking på web og i apps,

- App & web analytics,

- Konverteringsrateoptimering,

- Søgeordsoptimering.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79341100
79341400
79413000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette kommende EU-udbud vil følge proceduren ”udbud med forhandling med forudgående indkaldelse af tilbud” jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivet (Direktiv 2014/25 implementeret ved bekendtgørelse nr. 1624 af 15.12.2015).

Kun ansøgere, som bliver prækvalificerede og inviteret til at afgive tilbud, kan afgive tilbud. Tilbudsgiver skal være den af DSB prækvalificerede juridiske person.

Udbuddet kommer til at omfatte anskaffelse af digitalbureauydelser i form af forskellige rådgivningsydelser, teknisk konfiguration og eksekvering af digitale marketing aktiviteter.

Ydelserne er opdelt i følgende kategorier:

- Tag management & implementering af tracking på web og i apps,

- App & web analytics,

- Konverteringsrateoptimering,

- Søgeordsoptimering,

Formålet med leverancen af ovenstående ydelser er, at DSB forbedrer sit tekniske marketing fundament, tilvejebringer datadrevet beslutningsstøtte til at effektivisere medieindkøb og optimerer de digitale salgskanaler for at understøtte forretningsmæssige målsætninger for virksomheden.

II.2.14)Yderligere oplysninger

DSB forventer at offentliggøre udbuddet den 1.7.2019.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/07/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Forhåndsmeddelelse er blot til orientering og er på ingen måder forpligtende for DSB.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/05/2019