Tjenesteydelser - 248692-2014

Vis forkortet udgave

23/07/2014    S139

Belgien-Bruxelles: Vedligeholdelse og reparation af alt reproduktionsudstyr ved Europa-Kommissionen i Bruxelles

2014/S 139-248692

Ufuldstændig procedure

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 24.4.2014, 2014/S 80-139307)

Europa-Kommissionen, att. OIB.DR.2 Økonomi og offentlige indkøb, CSM 1 05/43, 1049Bruxelles, BELGIEN. Henvendelser: Kontoret for Infrastruktur og Logistik — Bruxelles. Tlf. +32 22986989. Fax +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu


NB:

Tildelingsproceduren er blevet erklæret resultatløs.

Denne kontrakt kan blive genstand for en fornyet offentliggørelse.

Kontrakten blev ikke tildelt.