Tjenesteydelser - 249674-2019

29/05/2019    S103    - - Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Hillerød: Telefonisttjenester

2019/S 103-249674

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Region Hovedstaden
29190623
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Sanne Dajc Hauge
Telefon: +45 38665000
E-mail: sanne.maria.dajc.hauge@regionh.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Telefoniydelser og -løsninger

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79511000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Information om kommende udbud.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79511000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Information om kommende udbud.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
30/06/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver har annulleret udbud nr. 2019/S 040-090504 på Telefoniydelser- og løsninger.

I den anledning inviterer Ordregiver til en markedsdialog med potentielle tilbudsgivere.

Det generelle formål med mødet er, at parterne via en markedsdialog, kan opnå en bedre afklaring og forståelse af grundlaget for et kommende genudbud.

Ordregiver ønsker at indgå i dialog med potentielle tilbudsgivere ift. at få markedets input til hvilke tilpasninger, som vi bør være opmærksomme på at foretage inden genudbud, for at skærpe konkurrencen på de udbudte ydelser.

Ordregiver agter i det store og hele at genudbyde det annullerede udbudsmateriale i samme form og indhold, med få og vigtige tilpasninger og fejlrettelser.

Potentielle tilbudsgivere, der ønsker at indgå i dialog, kan henvende sig på e-mail sanne.maria.hauge@regionh.dk med 2 forslag til mødetidspunkter på 1-2 timer som udgangspunkt i uge 22-24, som vi tilsigter at imødekomme.

Markedsdialogmøderne vil blive afholdt i ens format for alle potentielle tilbudsgivere, dvs. dagsorden er fast.

Region Hovedstaden udarbejder med baggrund i møderne, en anonymiseret opsamling til alle tilbudsgivere med (a) forståelsesmæssige afklaringer, (b) hvilke tilpasninger og fejlrettelser, der forventes at blive medtaget i genudbuddet, samt (c) evt. hvilke input, som blot er taget til efterretning.

Region Hovedstaden forpligter sig ikke til at medtage alle ønskede tilpasninger, men vurderer alle input ift. det sagligt definerede indkøbsbehov og i det omfang vi kan skærpe konkurrencen på de udbudte ydelser.

Ordregiver har til hensigt at genudbyde Telefoniydelser- og løsninger inden juli måned 2019.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/05/2019