TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 250099-2021

19/05/2021    S96

Belgien-Bruxelles: Levering af rådgivningstjenester, herunder til udformning, udvikling, gennemførelse, overvågning og evaluering af strukturreformer i EU-medlemsstater

2021/S 096-250099

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Strukturreformstøtte (REFORM)
Postadresse: Rue de la Loi 170, Wetstraat 170
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Giuseppe Menchi, Head of Unit Reform.A.1
E-mail: REFORM-FWC003@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support_en
Internetadresse for køberprofilen: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support_en
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7181
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7181
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af rådgivningstjenester, herunder til udformning, udvikling, gennemførelse, overvågning og evaluering af strukturreformer i EU-medlemsstater

Sagsnr.: REFORM/2021/OP/0006
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Levering af rådgivningstjenester til støtte for udformning, udvikling, gennemførelse, overvågning og evaluering af strukturreformer i en eller flere EU-medlemsstater inden for et eller flere politikområder, herunder bl.a. følgende:

— forvaltning og offentlig administration, inklusive digital administration;

— indtægtsadministration og offentlig finansforvaltning;

— bæredygtig vækst og erhvervsmiljø;

— arbejdsmarked, uddannelse, sundhed og sociale tjenesteydelser;

— finanssektoren og adgang til finansiering.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 374 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rådgivningstjenester til støtte for GD REFORM til gennemførelse af tekniske støtteprojekter

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
75000000 Offentlig administration, forsvar og socialsikring
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: AT Österreich
NUTS-kode: BE Belgique / België
NUTS-kode: BG България  / Bulgaria
NUTS-kode: CY Κύπρος  / Kýpros
NUTS-kode: CZ Česko
NUTS-kode: DE Deutschland
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: EE Eesti
NUTS-kode: EL Ελλάδα  / Elláda
NUTS-kode: ES España
NUTS-kode: FI Suomi / Finland
NUTS-kode: FR France
NUTS-kode: HR Hrvatska
NUTS-kode: HU Magyarország
NUTS-kode: IE Éire / Ireland
NUTS-kode: IT Italia
NUTS-kode: LT Lietuva
NUTS-kode: LU Luxembourg
NUTS-kode: LV Latvija
NUTS-kode: MT Malta
NUTS-kode: NL Nederland
NUTS-kode: PL Polska
NUTS-kode: PT Portugal
NUTS-kode: RO România
NUTS-kode: SE Sverige
NUTS-kode: SI Slovenija
NUTS-kode: SK Slovensko
Hovedudførelsessted:

En af, flere af eller alle ovennævnte EU-medlemsstater.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 350 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/240 af 10. februar 2021 om oprettelse af et instrument for teknisk støtte.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ekspertstøtte til GD REFORM i forbindelse med udførelsen af dets opgaver

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
75000000 Offentlig administration, forsvar og socialsikring
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: AT Österreich
NUTS-kode: BE Belgique / België
NUTS-kode: BG България  / Bulgaria
NUTS-kode: CY Κύπρος  / Kýpros
NUTS-kode: CZ Česko
NUTS-kode: DE Deutschland
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: EE Eesti
NUTS-kode: EL Ελλάδα  / Elláda
NUTS-kode: ES España
NUTS-kode: FI Suomi / Finland
NUTS-kode: FR France
NUTS-kode: HR Hrvatska
NUTS-kode: HU Magyarország
NUTS-kode: IE Éire / Ireland
NUTS-kode: IT Italia
NUTS-kode: LT Lietuva
NUTS-kode: LU Luxembourg
NUTS-kode: LV Latvija
NUTS-kode: MT Malta
NUTS-kode: NL Nederland
NUTS-kode: PL Polska
NUTS-kode: PT Portugal
NUTS-kode: RO România
NUTS-kode: SE Sverige
NUTS-kode: SI Slovenija
NUTS-kode: SK Slovensko
Hovedudførelsessted:

En af, flere af eller alle ovennævnte EU-medlemsstater.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/240 af 10. februar 2021 om oprettelse af et instrument for teknisk støtte.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 8
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 213-520767
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/07/2021
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/07/2021
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Charlemagne Building, Rue de la Loi 170, Wetstraat 170, 1049 Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

I overensstemmelse med bilag I, kapitel 1, afsnit 2, pkt. 11.1, litra e) af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget kan den ordregivende myndighed anvende et udbud med forhandling med kontrahenterne uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse for at øge rammeaftalens maksimale loft. Den ordregivende myndighed kan udløse den efterfølgende anvendelse af denne procedure i tilfælde af at anvendelsen af rammeaftalen sker hurtigere end planlagt. De nye tjenester vil dække lignende tjenester som dem i rammeaftalen, som ikke dækker mere end 50 % af det oprindelige kontraktbeløb. Beløbet under afsnit II.1.5) dækker ikke en sådan forøgelse. Betingelserne, hvorunder de nye tjenesteydelser tildeles, vil være de samme som i rammeaftalerne og deres bilag, der er gældende på tidspunktet for lanceringen af udbuddet med forhandling.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Structural Reform Support
By: Brussels
Land: Belgien
Internetadresse: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support_en
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/05/2021