Usluge - 250683-2019

TINazivBelgija-Bruxelles: Ažuriranje i održavanje elektroničkog alata za izračun otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE) razvijenog u okviru Ugovora o studiji br. 070307/2013/667383/ETU/ENV.A2
NDBroj dokumenta250683-2019
PDDatum objave31/05/2019
OJBroj izdanja104
TWMjestoBRUXELLES
AUNaziv naručiteljaEuropska komisija, Directorate-General for Environment
OLIzvorni jezikEN
HDRubrikaEuropska komisija - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak
CYDržavaBE
AAVrsta naručitelja5 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
HAEU InstitutionEuropska komisija
DSDokument je poslan24/05/2019
DTRok04/07/2019
NCUgovor4 - Usluge
PRPostupak1 - Otvoreni postupak
TDVrsta dokumenta3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba3 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCBrojčana oznaka CPV-a90700000 - Usluge u području zaštite okoliša
RCNUTS kod00
IAInternetska adresa (URL)http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
DIPravna osnovaUredba (EU, Euratom) br. 2018/1046