Bygge og anlæg - 251194-2019

31/05/2019    S104

Danmark-Hjørring: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 104-251194

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 095-228523)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Udbudsjurist Christian Norup eller projektleder Martin Fuglsang telefon: +45 72 81 30 94 e-mail: FES-NFP04@mil.dk
E-mail: FES-UES06@MIL.DK
Telefon: +45 25425886
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forberedende anlægsarbejder i forbindelse med Nyt Kampfly Program

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører forberedende anlægsarbejder og etablering af byggeplads 731. Flyvestation Skrydstrup i forbindelse med den forestående etablering af faciliteter til de kommende Joint Strike Fighter F-35 kampfly. Entreprisen omfatter hovedsageligt strukturering og omlægning af eksisterende forsyningsledninger i nye tracéer, jord- og belægningsarbejder, herunder befæstelser og vejudstyr. Derudover indgår etablering af byggepladshegn om delbyggeplads samt etablering af skurby og Security Building (inkl. forsyning).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/05/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 095-228523

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: VI.3
I stedet for:

1) Til punkt I.3) bemærkes, at ordregiver på grund af fortrolighedshensyn, jf. udbudslovens § 132, stk. 2, jf. § 5,stk. 2, har undladt at give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til en begrænset del af udbudsmaterialet i form af tegninger, der er klassificeret til niveauet "Til Tjenestebrug" eller "Må ikke Offentliggøres".

Materialet kan tilgås på Flyvestation Skrydstrup efter aftale med xx i følgende tidsrum.

— Mandag den 3. juni kl. 08:00 - 12:00,

— Tirsdag den 4. juni kl. 08:00 - 10:00 og 12:00 - 14:00,

— Torsdag den 6. juni kl. 08:00 - 12:00,

— Onsdag den 12. juni kl. 08:00 - 12:00,

— Torsdag den 13. juni kl. 08:00 - 12:00.

Materialet bliver tilgængeligt for den vindende entreprenør;

2) Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudsloven § § 135-136 nævnte udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudsloven § 137,stk. 1, nr. 1, 2 og 4, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138.

Læses:

1) Til punkt I.3) bemærkes, at ordregiver på grund af fortrolighedshensyn, jf. udbudslovens § 132, stk. 2, jf. § 5,stk. 2, har undladt at give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til en begrænset del af udbudsmaterialet i form af tegninger, der er klassificeret til niveauet "Til Tjenestebrug" eller "Må ikke Offentliggøres".

Materialet kan tilgås på Flyvestation Skrydstrup efter aftale med Thomas Graversen, FES-BLS20@mil.dk tlf. +45 72 81 35 14 i følgende tidsrum:

— Mandag den 3. juni kl. 08:00 - 12:00,

— Tirsdag den 4. juni kl. 08:00 - 10:00 og 12:00 - 14:00,

— Torsdag den 6. juni kl. 08:00 - 12:00,

— Onsdag den 12. juni kl. 08:00 - 12:00,

— Torsdag den 13. juni kl. 08:00 - 12:00.

Før tilbudsgiver får adgang til materialet, skal tilbudsgiver underskrive en fortrolighedserklæring, hvori tilbudsgiver bekræfter at være gjort bekendt med, at materialet ikke må kopieres, bortskaffes, offentliggøres eller bringes til uvedkommendes kendskab. En kopi af erklæringen er vedlagt det øvrige udbudsmateriale.

Materialet bliver tilgængeligt for den vindende entreprenør.

2) Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudsloven § § 135-136 nævnte udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudsloven § 137,stk. 1, nr. 1, 2 og 4, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: