TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Varer - 253478-2021

21/05/2021    S98

Danmark-Aarhus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje

2021/S 098-253478

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Maiken Ulsøe
E-mail: maul@aarhus.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d1fc04ed-f875-4482-97e3-fb7f30d39084/homepage
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d1fc04ed-f875-4482-97e3-fb7f30d39084/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Toilet-badestole, badebænke og toiletforhøjere

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aarhus Kommune indkalder til markedsdialog omkring toilet-badestole, badebænke og toiletforhøjere. Markedsdialogens formål er at afdække, hvilke muligheder, markedet på nuværende tidspunkt giver af løsninger inden for de 3 områder. I forbindelse med markedsdialogen vil det fx. blive afklaret, hvor mange delaftaler det kommende udbud skal opdeles i.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Markedsdialogen kommer til at foregå over Teams den 15,18, 21 og 22 juni 2021. Der afholdes ét dialogmøde pr. virksomhed.

De virksomheder der ønsker at deltage i markedsdialogen bedes senest den 10 juni kl. 12.00 meddele dette til udbudskonsulent Maiken Ulsøe på e-mail: maul@aarhus.dk I mailen bedes fremgå dels fremgå hvilke område(r), der ønskes markedsdialog omkring, og dels mailadresser på de personer der ønsker at deltage i markedsdialogen. Efterfølgende vil der blive udsendt en kalenderinvitation samt en dagsorden til mødet.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/11/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/05/2021