Tjenesteydelser - 254271-2016

Vis forkortet udgave

23/07/2016    S141

Belgien-Bruxelles: SMART 2015/0065 — Benchmarking af udrulningen af e-sundhed blandt alment praktiserende læger 2015

2016/S 141-254271

Ufuldstændig procedure

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 23.10.2015, 2015/S 206-373035)

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate H — Unit H.1: Health and Well-being, att. Peteris Zilgalvis, BU25 04/056, 1049 Brussels, BELGIEN. Henvendelser: Central Financial Unit. E-mail: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu


Bemærk:

Kontrakten er ikke blevet tildelt.

Denne kontrakt kan blive genstand for en fornyet offentliggørelse.

Oplysninger om indgivelse af klager kan rekvireres hos:

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Unit R2 — Finance, att. Marie-Christine Laffineur, office: BU 25 04/024, 1049 Brussels, BELGIEN. E-mail: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu