Usluge - 254505-2017

04/07/2017    S125

Hrvatska-Zagreb: Telekomunikacijske usluge

2017/S 125-254505

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Nacionalni registracijski broj: 02958272670
Poštanska adresa: Margaretska 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Zrinka Dalenjak, Saša Miroslavić
E-pošta: nabava@hzzo.hr
Telefon: +385 14806382/ +385 14806381
Telefaks: +385 14806418
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hzzo.hr
Adresa profila kupca: www.hzzo.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinički bolnički centar Split
Nacionalni registracijski broj: 51401063293
Poštanska adresa: Spinčićeva 1
Mjesto: Split
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
E-pošta: office@kbsplit.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kbsplit.hr
Adresa profila kupca: www.kbsplit.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinički bolnički centar Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 46377257342
Poštanska adresa: Šalata 2
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: kbc-zagreb@kbc-zagreb.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kbc-zagreb.hr
Adresa profila kupca: www.kbc-zagreb.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinički bolnički centar Osijek
Nacionalni registracijski broj: 89819375646
Poštanska adresa: J. Huttlera 4
Mjesto: Osijek
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 31000
Država: Hrvatska
E-pošta: ravnateljstvo@kbco.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kbco.hr
Adresa profila kupca: www.kbco.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinički bolnički centar Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 40237608715
Poštanska adresa: Krešimirova 42
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: ravnateljstvo@kbc-rijeka.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kbc-rijeka.hr
Adresa profila kupca: www.kbc-rijeka.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice”
Nacionalni registracijski broj: 84924656517
Poštanska adresa: Vinogradska cesta 29
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: kbcsm@kbcsm.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kbcsm.hr
Adresa profila kupca: www.kbcsm.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinička bolnica Dubrava
Nacionalni registracijski broj: 32206148371
Poštanska adresa: Avenija Gojka Šuška 6
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: kbd@kbd.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kbd.hr
Adresa profila kupca: www.kbd.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinička bolnica Merkur
Nacionalni registracijski broj: 25883882856
Poštanska adresa: Zajčeva 19
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: ravnateljstvo@kb-merkur.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kb-merkur.hr
Adresa profila kupca: www.kb-merkur.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinika za dječje bolesti Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 70641763756
Poštanska adresa: Klaićeva 16
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: kdb@kdb.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kdb.hr
Adresa profila kupca: www.kdb.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinika za ortopediju Lovran
Nacionalni registracijski broj: 9777091543
Poštanska adresa: Šetalište M. Tita 1
Mjesto: Lovran
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 51415
Država: Hrvatska
E-pošta: ortopedija-lovran@ri.htnet.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.orto-lovran.hr
Adresa profila kupca: www.orto-lovran.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinika za infektivne bolesti „Dr. F. Mihaljević”
Nacionalni registracijski broj: 47767714195
Poštanska adresa: Mirogojska 8
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: bfm@bfm.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.bfm.hr
Adresa profila kupca: www.bfm.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana
Nacionalni registracijski broj: 54896856295
Poštanska adresa: Bolnička 5
Mjesto: Vukovar
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 32000
Država: Hrvatska
E-pošta: opca.bolnica.vukovar@vk.htnet.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ob-vukovar.hr
Adresa profila kupca: www.ob-vukovar.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Opća bolnica Gospić
Nacionalni registracijski broj: 75672221336
Poštanska adresa: Kaniška 111
Mjesto: Gospić
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 53000
Država: Hrvatska
E-pošta: ured.ravnatelja@obgospic.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.obgospic.hr
Adresa profila kupca: www.obgospic.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Opća bolnica Bjelovar
Nacionalni registracijski broj: 34506547848
Poštanska adresa: Mihanovićeva 8
Mjesto: Bjelovar
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 43000
Država: Hrvatska
E-pošta: opca-bolnica-bjelovar@bj.t-com.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.obbj.hr
Adresa profila kupca: www.obbj.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Opća bolnica Dubrovnik
Nacionalni registracijski broj: 75970517069
Poštanska adresa: Roka Mišetića 2
Mjesto: Dubrovnik
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 20000
Država: Hrvatska
E-pošta: uprava@bolnica-du.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.bolnica-du.hr
Adresa profila kupca: www.bolnica-du.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Opća bolnica Karlovac
Nacionalni registracijski broj: 95156346215
Poštanska adresa: Andrije Štampara 3
Mjesto: Karlovac
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
E-pošta: ravnateljstvo@bolnica-karlovac.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.bolnica-karlovac.hr
Adresa profila kupca: www.bolnica-karlovac.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek”
Nacionalni registracijski broj: 44899993850
Poštanska adresa: Željka Selingera bb
Mjesto: Koprivnica
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
E-pošta: uprava@obkoprivnica.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.obkoprivnica.hr
Adresa profila kupca: www.obkoprivnica.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Opća bolnica Varaždin
Nacionalni registracijski broj: 59638828302
Poštanska adresa: I. Meštovića bb
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
E-pošta: bolnica@obv.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.obv.hr
Adresa profila kupca: www.obv.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Opća bolnica Zadar
Nacionalni registracijski broj: 11854878552
Poštanska adresa: Bože Peričića 5
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
E-pošta: opca.bolnica.zadar2@zd.t-com.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.bolnica-zadar.hr
Adresa profila kupca: www.bolnica-zadar.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
Nacionalni registracijski broj: 68425903637
Poštanska adresa: Trg slobode 1
Mjesto: Varaždinske Toplice
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 42223
Država: Hrvatska
E-pošta: ravnatelj@sbvzt.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.minerva.hr
Adresa profila kupca: www.minerva.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Lječilište Veli Lošinj
Nacionalni registracijski broj: 19513242937
Poštanska adresa: Podjavori 27
Mjesto: Veli Lošinj
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 51551
Država: Hrvatska
E-pošta: renatazugic@gmail.com
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ljeciliste-veli-losinj.hr
Adresa profila kupca: www.ljeciliste-veli-losinj.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Nacionalni registracijski broj: 75297532041
Poštanska adresa: Rockefellerova 7
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: ravnateljstvo@hzjz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hzjz.hr
Adresa profila kupca: www.hzjz.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Nacionalni registracijski broj: 02958272670
Poštanska adresa: Margaretska 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@hzzo.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hzzo.hr
Adresa profila kupca: www.hzzo.hr
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F2-0013546
Dodatne informacije dostupne su na drugoj adresi:
Službeni naziv: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Služba za nabavu i upravljanje nekretninama
Poštanska adresa: Margaretska 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@hzzo.hr
Telefon: +385 14806382
Telefaks: +385 14806418
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hzzo.hr
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: obvezno i dopunsko zdravstveno osiguranje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava telekomunikacijskih usluga – javna govorna usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži.

Referentni broj: 67/17-OP-OS-ZN
II.1.2)Glavna CPV oznaka
64200000 Telekomunikacijske usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Nabava telekomunikacijskih usluga.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 24 692 745.80 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Javna govorna usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
64200000 Telekomunikacijske usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prema dokumentaciji na lokacijama zdravstvenih ustanova.

II.2.4)Opis nabave:

Javna govorna usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 21 692 745.80 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži za KBC Zagreb

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
64200000 Telekomunikacijske usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Na lokacijama KBC-a Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži za KBC Zagreb.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Sukladno dokumentaciji o nabavi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 23/08/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 23/08/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

HZZO, Direkcija, Margaretska 3.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Prema dokumentaciji o nabavi.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Služba za nabavu i upravljanje nekretninama
Poštanska adresa: Margaretska 3
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@hzzo.hr
Telefon: +385 14806380
Telefaks: +385 14806418
Internetska adresa: www.hzzo.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/06/2017