Tjenesteydelser - 257424-2019

03/06/2019    S105    - - Tjenesteydelser - Vejledende periodisk bekendtgørelse med indkaldelse af tilbud - Udbud efter forhandling 

Danmark-Viborg: Programmering af software og konsulentvirksomhed

2019/S 105-257424

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
GasNet Service A/S
40318941
Vognmagervej 14
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Lars Hebsgaard
Telefon: +45 41380049
E-mail: lahe@implement.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://gasnet.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/364355

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=242025&B=HMN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=242025&B=HMN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

IT-løsninger til understøttelse af kerneprocesser i GasNet Service A/S

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72200000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

GasNet Service A/S (GNS) er ny sammenslutning af en række gasdistributionsselskaber og skal som led i sammenlægningen indenfor en kortere horisont udskifte de eksisterende individuelle it-systemer med nye løsninger, der dækker det nye selskabs forretningsmæssige behov. GNS overvejer p.t. hvordan it-understøttelse af en række forskellige kerneprocesser i virksomheden kan anskaffes og implementeres.

GNS inviterer derfor leverandører af relevante it-løsninger til at deltage i denne markedsdialog ("Request for Information" (RFI) proces).

Fristen for at deltage i markedsdialogen er den 17.6.2019 kl. 09:00.

GSN forventer, at dialogmøder afholdes den 18. - 21. juni i tidsrummet 09:00 - 17:00.

Registrering af ønske om deltagelse, yderligere information, herunder vejledning om RFI-processen bedes foretages ved skriftlig henvendelse til Lars Hebsgaard (lahe@implement.dk)

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000
72240000
72250000
72300000
72260000
72510000
72416000
72514000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Som led i analyse og forberedelse af en eventuel anskaffelsesfase vil GNS gerne modtage informationer fra og have dialog med leverandører om mulige it-løsninger, herunder funktionelle og tekniske egenskaber, som kan bidrage til at opfylde GNS’ opgaveløsning og mål.

Endvidere ønsker GNS at opnå indsigt i leverandørernes erfaringer med levering, vedligehold og videreudvikling samt forhold vedrørende fx krav og vilkår, der i særlig grad kan fremme eller reducere muligheden for gode og innovative løsninger.

GNS opfordrer derfor leverandører af relevante it-løsninger og -platforme til at deltage i en markedsdialog med GNS i løbet af juni måned.

RFI-processen består af følgende 2 steps:

1) RFI spørgetemaer - leverandører af it-løsninger inviteres til at udarbejde korte skriftlige svar på de anførte RFI-temaer og spørgsmål;

2) Dialogmøder - GNS vil invitere til individuelle dialogmøder af ca. 1,5 timers varighed med de deltagere, der fremsender skriftlige besvarelser, for at opnå bedre forståelse af de fremsendte svar.

Deltagere i markedsdialogen bedes udarbejde hele RFI-besvarelsen på dansk, og præsentationsmøder forventes ligeledes at blive afholdt på dansk.

Bemærk venligst at GNS forventer at et kommende udbud vil omfatte følgende selskaber: GasNet Service A/S, Dansk Gas Distribution Service A/S, Dansk Gas Distribution Fyn A/S, Dansk Gas Distribution A/S, HMN Gasnet P/S.

For yderligere information om processen henvises til RFI-vejledningen, som kan downloades på EU-Supply (se ovenstående link) eller ved at sende mail til kontaktpersonen (Lars Hebsgaard, lahe@implement.dk).

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11)Oplysninger om optioner
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ved spørgsmål til selve RFI-processen eller denne vejledende forhåndsmeddelelse kan der rettes henvendelse til:

.

Stefan Willerslev

swi@implement.dk

Mobil: +45 4138 0015

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Tidsfrist for indgivelse af ansøgninger eller modtagelse af tilbud eller oplæg til forhandling / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 17/06/2019
Tidspunkt: 09:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.5)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/05/2019