Tjenesteydelser - 258108-2016

27/07/2016    S143

Belgien-Bruxelles: Tjenesteydelseskontrakt vedrørende støtte til gennemførelsen af EU's temastrategi for jordbundsbeskyttelse

2016/S 143-258108

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for the Environment
Postadresse: BU 9 01/005
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1758
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tjenesteydelseskontrakt vedrørende støtte til gennemførelsen af EU's temastrategi for jordbundsbeskyttelse.

Sagsnr.: ENV.D.1/SER/2016/0041.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med denne tjenesteydelseskontrakt er at støtte GD for Miljø i forbindelse med tekniske, videnskabelige og socioøkonomiske aspekter af jordbundsbeskyttelse og bæredygtig arealanvendelse inden for rammerne af ikke-lovgivningsmæssige søjler af temastrategien for jordbundsbeskyttelse samt støtte til gennemførelsen af det europæiske partnerskab vedrørende jordbeskyttelse. Navnlig skal tjenesteydelseskontrakten imødekomme de specifikke behov, der knytter sig til:

— udarbejdelse af rapporter om videnskabelige, tekniske og socioøkonomiske aspekter af jordbundsbeskyttelse og bæredygtig arealanvendelse (klynge 1)

— tilrettelæggelse og levering af indhold til Europa-webstedet og den online »wiki«-samarbejdsplatform om jordbundsrelaterede politikinstrumenter (klynge 2)

— støtte til tilrettelæggelsen af workshopper (klynge 3).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 360 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

eksternt.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Klynge 1: udarbejdelse af rapporter om videnskabelige, tekniske og socioøkonomiske aspekter vedrørende jordbundsbeskyttelse og bæredygtig arealanvendelse. Denne klynge vedrører udarbejdelse af dybdegående rapporter og politiknotater, der omhandler de videnskabelige aspekter af beskyttelse af jordbundsfunktioner og tilhørende tjenesteydelser vedrørende økosystemet og bæredygtig arealanvendelse. Dette arbejde vil være baseret på indsamling af eksisterende oplysninger (videnskabelig litteratur, rapporter fra forskningsprojekter og EU-institutioner) suppleret med nye oplysninger. Dette skal ske i tæt samarbejde med GD for Miljø og dets udbydere af viden (Det Fælles Forskningscenter og især Det Europæiske Miljøagentur). Kontrahenten skal i alt udarbejde 9 dokumenter i løbet af kontraktens varighed (3 år), heraf 6 dybdegående rapporter (må ikke overstige 60 sider) og 3 politiknotater (må ikke overstige 20 sider), jævnt fordelt over kontraktens løbetid (jf. tabel under punkt 3.8).

Klynge 2: tilrettelæggelse og levering af indhold til Europa-webstedet og den online »wiki«-samarbejdsplatform om jordbundsrelaterede politikinstrumenter. Der kræves støtte til gennemgang og opdatering af tilrettelæggelsen og opbevaring af elektroniske dokumenter i den jordbundsrelaterede online »wiki«-samarbejdsplatform (konfluens inden for rammerne af den fleksible platform) samt webstedet om jordbundsbeskyttelse på www.europa.eu

Klynge 3: støtte til tilrettelæggelsen af workshopper. Der kræves levering af logistisk støtte til tilrettelæggelsen af workshopper til diskussion af et emne, der er blevet behandlet under klynge 1, derfor vil rapporter, der er udarbejdet under klynge 1 blive anvendt som baggrundsdokumenter for workshoppen. Der planlægges at skulle tilrettelægges 2 workshopper hvert år med højst 70 deltagere. De vil finde sted i Europa, enten i Bruxelles eller i en by i EU med en sammenlignelig tilgængelighed. Varigheden vil være højst 2 dage. Tilrettelæggelsen af en workshop kræver kontrahentens deltagelse: mindst 2 medarbejdere skal være til stede under workshoppen og udføre følgende opgaver: udarbejdelse af dagsordenen og identificering/kontakt med potentielle talere i tæt samarbejde med Kommissionen; udsendelse af e-mailinvitationer og baggrundsdokumenter, kontakt med talere; facilitering af undervisningsforløbene på workshoppen; forberedelse af workshopprocedurer, udarbejdelse af udkast til et afsluttende Kommissionsdokument og den endelige version heraf under inddragelse af kommentarer fra Kommissionen; tilrådighedsstillelse af mødelokalet; levering af catering (kaffe-/tepauser, mindst 2 pr. dag og en arbejdsfrokost pr. dag); forslag til talere (op til 6 pr. workshop). Omkostningerne ved talere, der ikke er fra Kommissionen vil blive dækket af kontrakten, inklusive de nødvendige forudbetalte rejsebilletter (på grundlag af flybilletter på økonomiklasse eller togbilletter på 1. klasse) samt tilrettelæggelse og betaling af deres hotelophold (maks. n + 1 nat, hvor n er lig med antallet af mødedage).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 360 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Jf. venligst udbudsmaterialet (se punkt 1.1 og 1.7 i udbudsmaterialet).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 043-070158
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/09/2016
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/09/2016
Tidspunkt: 10:30
Sted:

avenue de Beaulieu 5, Room D, 1160 Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst 2 repræsentanter pr. tilbudsgiver kan overvære åbningen af bud (ingen dækning af udgifter).

Af organisatoriske og sikkerhedsmæssige årsager skal tilbudsgiveren fremlægge det fulde navn og ID- eller pasnummer på repræsentanterne mindst 3 arbejdsdage i forvejen til: env-tenders@ec.europa.eu

I mangel heraf forbeholder den ordregivende myndighed sig retten til at nægte adgang til sine lokaler.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

I medfør af artikel 134, stk. 1, litra e), i gennemførelsesbestemmelserne til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2015/1929 af 28.10.2015 (finansforordningen) kan den ordregivende myndighed i løbet af de 3 år, der følger efter indgåelsen af den oprindelige kontrakt, tage proceduren for udbud efter forhandling i brug for supplerende tjenesteydelser (uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse) for nye tjenesteydelser eller arbejder, der er en gentagelse af lignende tjenesteydelser eller arbejder, der er betroet den økonomiske aktør, som den samme ordregivende myndighed tildelte en oprindelig kontrakt, forudsat at disse tjenesteydelser eller arbejder er i overensstemmelse med et oprindeligt projekt, som den oprindelige kontrakt blev tildelt efter offentliggørelsen af en udbudsbekendtgørelse, som er indgået i henhold til betingelserne fastlagt i artikel 134, stk. 4.

Udbudsmaterialet kan downloades fra adressen anført ovenfor i punkt I.3. Webstedet vil blive opdateret løbende, og det er tilbudsgivernes ansvar at kontrollere, om der er opdateringer og ændringer i udbudsperioden.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De kan fremsætte bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1.

Hvis De mener, at der var fejl og forsømmelser, kan De indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, De har fået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at perioden for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage.

Senest 2 måneder efter underrettelsen om tildeling kan De indgive klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/07/2016