Varer - 260328-2019

05/06/2019    S107

Portugal-Lissabon: Levering af skimmere til olieopsamling i isdækkede farvande

2019/S 107-260328

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed
Postadresse: Praça Europa 4
By: Lisbon
NUTS-kode: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Postnummer: 1249-206
Land: Portugal
Kontaktperson: Mr Leendert Bal
E-mail: OPEN82019@emsa.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://emsa.europa.eu/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4950
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4950
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af skimmere til olieopsamling i isdækkede farvande

Sagsnr.: EMSA/OP/8/2019
II.1.2)Hoved-CPV-kode
34930000 Maritimt udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det primære formål med dette offentlige udbud er indgåelse af 1 rammeaftale om levering af skimmere til brug for udførelse af EMSA's aktiviteter til bekæmpelse af olieforurening til havs i isdækkede farvande. Den valgte tilbudsgiver skal levere udstyret og sørge for idriftsættelse og undervisning vedrørende udstyret, hvor det er relevant.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 630 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Et af EU- eller EFTA-landene i Nordeuropa.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

EMSA kan beslutte sig for at indkøbe enten et fuldstændigt skimmersystem eller udvalgte udstyrskomponenter. EMSA vil derfor identificere både typen og antallet af komponenter, der skal indkøbes, i hver enkelt af de specifikke kontrakter under rammeaftalen. De specifikke kontrakter angiver vilkårene for levering af udstyret (dvs. tid og sted for leveringen og det præcise antal udstyrskomponenter) samt betingelserne for godkendelse af udstyret. Parterne kan i den samme specifikke kontrakt om levering af udstyr desuden indgå en aftale om vilkår og betingelser for de undervisningstjenester, som skal udføres efter idriftsættelse af udstyret. Dog kan parterne også, efter levering af udstyret, og hvis EMSA anmoder herom, underskrive en specifik kontrakt udelukkende om levering af undervisningstjenester.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 630 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/07/2019
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 05/07/2020
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/07/2019
Tidspunkt: 12:00
Sted:

EMSA, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, PORTUGAL

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: ECJ.Registry@curia.eu.int
Fax: +352 433766
Internetadresse: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Retten
By: Luxembourg
Land: Luxembourg
Internetadresse: www.curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/05/2019