Varer - 261168-2019

05/06/2019    S107    - - Varer - Supplerende oplysninger - Udbud med forhandling 

Danmark-Frederiksberg: Udstyr til biblioteksautomation

2019/S 107-261168

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 094-226553)

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Frederiksberg Kommune
11259979
Frederiksberg Rådhus
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Morten Weigand
Telefon: +45 28982053
E-mail: mowe03@frederiksberg.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd66ab3c-a79b-4a19-8b34-4d269ef4ec91/homepage

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud vedr. køb, levering, montering og servicering af materialehåndteringsanlæg til Frederiksberg Hovedbibliotek

II.1.2)Hoved-CPV-kode
30238000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Frederiksberg Hovedbibliotek står over for at ville udskifte sit materialehåndteringsanlæg, da det eksisterende anlæg er ved at være udslidt, og har derfor igangsat nærværende EU-udbud af kontrakt om køb, levering, montering og servicering af materialehåndteringsanlæg til Frederiksberg Hovedbibliotek.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/06/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 094-226553

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III.1.3)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
I stedet for:

Liste over op til 5 betydeligste kontrakter inden for materialehåndteringsanlæg til biblioteksbrug, ansøger har udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af en karakteristik af kontrakten indeholdende beskrivelse af kontraktens nærmere indhold, herunder angivelse af antal afkast, beskrivelse af løsning for transport af materialer (herunder hvor relevant mellem etager), anlæggets kapacitet målt i antal materialer pr. time for henholdsvis transport- og sorteringsdelen, samt oplysning om, hvorvidt anlægget er i drift i et ubemandet miljø, den årlige omsætning på kontrakten i DKK ekskl. moms, kontraktforholdets start- og sluttidspunkt og navnet på den offentlige eller private kunde.

Læses:

Liste over op til 5 betydeligste kontrakter inden for materialehåndteringsanlæg til biblioteksbrug, ansøger har udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af en karakteristik af kontrakten indeholdende beskrivelse af kontraktens nærmere indhold, herunder angivelse af antal afkast, beskrivelse af løsning for transport af materialer (herunder hvor relevant mellem etager), anlæggets kapacitet målt i antal materialer pr. time for henholdsvis transport- og sorteringsdelen, samt oplysning om, hvorvidt anlægget er i drift i et ubemandet miljø, referencens kontraktværdi for levering og installation i DKK ekskl. moms, kontraktforholdets start- og sluttidspunkt og navnet på den offentlige eller private kunde.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: