Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 261246-2016

29/07/2016    S145

Belgien-Bruxelles: Tjenesteydelser vedrørende årsgebyrer for patenter og fornyelse af varemærker

2016/S 145-261246

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Joint Research Centre (JRC) — Resources
Postadresse: rue du Champ de Mars 21 (CDMA 5/35)
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: JRC-BRUSSELS-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://web.jrc.ec.europa.eu
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
Postadresse: Annankatu 18
By: Helsinki
NUTS-kode: FI SUOMI / FINLAND
Postnummer: 00121
Land: Finland
E-mail: JRC-BRUSSELS-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://echa.europa.eu/web/guest
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1742
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tjenesteydelser vedrørende årsgebyrer for patenter og fornyelse af varemærker.

Sagsnr.: JRC/BRU/2016/I.4/5002/OC.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79140000 Juridisk rådgivning og information
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Der skal foretages periodiske betalinger til registreringskontorerne for at bevare patentrettigheder og varemærker. EU har en portefølje bestående af 800 patentansøgninger og -registreringer og 600 varemærkeregistreringer. Der er specialiserede virksomheder, der tilbyder at udføre disse betalingstjenester.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 300 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79120000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med patenter og ophavsret
79110000 Advokatbistand og repræsentation
79111000 Juridisk rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hovedudførelsessted:

i kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med dette udbud er indgåelse af en rammekontrakt om tilvejebringelse af forvaltning af porteføljen for intellektuel ejendomsret i EU-institutionerne, Europa-Kommissionens generaldirektorater og tjenestegrene, forvaltningsorganerne og Den Europæiske Unions agenturer og organer. Det omfatter ikke forvaltning af fornyelser eller årsafgifter i forbindelse med EU's portefølje for intellektuel ejendomsret.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 300 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Efter de første 24 måneder kan rammekontrakten fornys 2 gange a 12 måneder hver.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2015/S 109-197419
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/09/2016
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/09/2016
Tidspunkt: 14:00
Sted:

i den ordregivende myndigheds lokaler i Bruxelles, der er angivet i punkt I.1) »Navn og adresser«.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Se udbudsmaterialet på internetadressen angivet i punkt I.3.

I henhold til artikel 134, stk. 1, litra e), i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012, som ændret, kan den ordregivende myndighed inden for 3 år efter indgåelsen af den oprindelige kontrakt iværksætte procedure for udbud efter forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse med henblik på indkøb af yderligere tjenester, hvis disse er en gentagelse af tilsvarende tjenesteydelser (op til højst 50 % af det oprindelige kontraktbeløb), fra den økonomiske aktør, der fik tildelt den oprindelige kontrakt.

På tilbudsgiverens anmodning kan den ordregivende myndighed udelukkende give yderligere oplysninger med henblik på præcisering af kontraktens art.

Alle anmodninger om yderligere oplysninger skal fremsættes skriftligt og kun via e-tendering-webstedet på https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1742 under fanen »Spørgsmål og svar« og ved at klikke på »Opret spørgsmål«.

Den ordregivende myndighed er ikke forpligtet til at svare på anmodninger om yderligere oplysninger, der modtages mindre end 5 arbejdsdage før sidste frist for afgivelse af bud.

Den ordregivende myndighed kan på eget initiativ oplyse interesserede parter om eventuelle fejl, unøjagtigheder, udeladelser eller andre skrivefejl i udbuddets tekst.

Alle yderligere oplysninger, inklusive de ovenfor anførte, vil blive offentliggjort på e-tendering-webstedet nævnt ovenfor. Webstedet opdateres løbende, og det er tilbudsgivernes ansvar at kontrollere, om der er opdateringer og ændringer i udbudsperioden.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/07/2016