Varer - 261532-2022

17/05/2022    S95

Danmark-København: Medicinsk udstyr

2022/S 095-261532

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: AMGROS I/S
CVR-nummer: 1447 9880
Postadresse: Dampfærgevej 27-29
By: København Ø
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Michele Sandersen
E-mail: msa@amgros.dk
Telefon: +45 35293928
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/284126
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=331733&B=AMGROS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Fællesudbud af skyllevæsker

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33100000 Medicinsk udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Som led i forberedelsen af et kommende fællesregionalt udbud af skyllevæsker, gennemfører Amgros en skriftlig høring, hvor potentielle tilbudsgivere vil have mulighed for at give input til udkast til udbudsmaterialet. Udbuddet gennemføres af Amgros I/S på vegne af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Høringen vil foregå skriftligt, og I bedes derfor indsætte jeres eventuelle bemærkninger i et nyt dokument (ingen formkrav) eller direkte i dokumenterne senest fredag d. 27. maj 2022 kl. 15.00. Høringssvar skal som udgangspunkt afgives på dansk og uploades her i CTM.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Fællesudbud af skyllevæsker

Delkontraktnr.: 1-24
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I kan eksempelvis forholde jer til følgende:

- Er der elementer vedrørende Miljø som er uforståelige?

- Kan I overholde mindstekrav vedrørende Miljø, dvs. krav A12, A13, A14 og A15?

- Er der krav i udbudsmaterialet, som I ikke er i stand til eller har vanskeligt ved at imødekomme?

- Er der krav, som medfører at prisen forøges væsentligt?

- Er der elementer i Udbudsbilag 3 – Emballagelag som er uforståelige?

- Vedrørende delkontrakterne 2-5, findes 15-100 ml Natriumklorid så i andre udformninger end ampul? Har en ampul indeholdende 15-100 ml Natriumklorid altid knækhals?

- Vedrørende delkontrakterne 10-14, er der så vigtige produktegenskaber og kvaliteter, som I mener, er udeladt i kravene?

- Vedrørende delkontrakterne 19-24, mener I som leverandør at det kan uddybes hvilket tilbehør der er inkluderet? Er I eksempelvis bekendt med om de ønskede produkter findes i udgaver med mere eller mindre tilbehør?

- Er der andet, vi bør være opmærksomme på. Eksempelvis tendenser på markedet, som vi bør tage højde for (det kunne fx være forsyningsproblemer, ny teknologi o.lign.),

- Er I bekendte med nylige ændringer i forbruget hos Ordregiver eller tilbyder I produkter, der kan sammenlignes med de produkter i Kontraktbilag 3, men som jfr høringsmaterialet ikke er omfattet af tilbuddet?

- Evt.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
19/08/2022

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/05/2022