Tjenesteydelser - 266574-2019

07/06/2019    S109    - - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Udbud med forhandling 

Danmark-København: Programmering af software og konsulentvirksomhed

2019/S 109-266574

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 103-249955)

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Københavns Professionshøjskole
30787986
Humletorvet 3
København V
1799
Danmark
Kontaktperson: Bent Petersen
E-mail: bepe@kp.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/106877601.aspx

Internetadresse for køberprofilen: https://kp.dk/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud med forhandling vedrørende en SaaS-Kontrakt om levering, integration, drift, hosting, vedligeholdelse og support af et Learning Management System (LMS)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72200000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud med forhandling vedrørende en SaaS-Kontrakt om levering, integration, drift, hosting, vedligeholdelse og support af et Learning Management System (LMS) til Københavns Professionshøjskole.

Tryk her https://permalink.mercell.com/106877601.aspx

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/06/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 103-249955

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.9)
I stedet for:

Forventet antal ansøgere: 5

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de konditionsmæssige ansøgere, der opfylder ovenstående egnetheds- og dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til tre (3) ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages tre (3) eller flere konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i mest relevante referencer/bedste nøgletal/bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af de adspurgte informationer på baggrund af valgte kriterier vedr. økonomisk og finansiel formåen og valgte kriterier vedr. teknisk og/eller faglig formåen, hvor særligt det mest relevante kriterium vil have betydning.

Læses:

Forventet antal ansøgere: 3

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de konditionsmæssige ansøgere, der opfylder ovenstående egnetheds- og dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til tre (3) ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages tre (3) eller flere konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i mest relevante referencer og bedste nøgletal i forhold til den konkrete opgave. I udvælgelsen vil vi lægge mest vægt på erfaring på baggrund af oplyste referencer som oplyst i pkt. III.1.3.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: