Tjenesteydelser - 267172-2019

10/06/2019    S110    Europa-Kommissionen - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Luxembourg-Luxembourg: Statistiske tjenesteydelser på området for udvidelse, naboskab og udviklingssamarbejde

2019/S 110-267172

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Eurostat
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU
Postnummer: L-2920
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Financial cell Directorates A and B
E-mail: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/eurostat

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4824
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4824
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Statistikker

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Statistiske tjenesteydelser på området for udvidelse, naboskab og udviklingssamarbejde

Sagsnr.: ESTAT/B/2019/004
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79330000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Statistiske tjenesteydelser på området for udvidelse, naboskab og udviklingssamarbejde.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 195 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 4
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Seminarer, workshopper og arbejdsgrupper for de sydlige ENP-lande

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79330000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet for dette parti er tilrettelæggelse af 9 arrangementer vedrørende arbejdsgruppemøder og workshopper for de sydlige ENP-lande mellem 2020 og 2021.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Det europæiske statistiske program 2013-2020

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Dataindsamling, -validering og -udbredelse for udvidelses- og ENP-lande

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79330000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålene ved dette udbud er at:

— afprøve de reviderede strukturer for Eurostats offentlige database (Eurobase) for ikke-EU-lande samt tilpasse spørgeskemaerne til de reviderede strukturer.

— Indsamle data og bruge den til at udfylde Eurobase-domænerne for ikke-EU-lande.

— Tilgå indholdet af de eksisterende »Statistics Explained« (SE, »forklaret statistik«) artikler for at give forslag til at de enten slettes, at 2 eller flere SE-artikler lægges sammen eller at de opdateres med nye data.

— Tilføje nye SE-artikler og

— producere faktablade.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 575 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 38
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se internetadressen anført i punkt I.3

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Det europæiske statistiske program 2013-2020

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Undervisningsprogram i de sydlige ENP-lande

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79330000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Hovedformålet for denne kontrakt er bistand til udarbejdelsen og tilrettelæggelsen (inklusive alle logistiske aspekter) af undervisningskurser til de sydlige ENP-lande samt tredjelande.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Det europæiske statistiske program 2013-2020

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Seminarer på højt niveau til topledelsen af EECCA-landene

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79330000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Hovedformålet for denne kontrakt er bistand til tilrettelæggelsen af både det intellektuelle indhold samt de logistiske aspekter for seminarer på højt niveau til topledelsen af EECCA-landene.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 120 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Det europæiske statistiske program 2013-2020

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3)

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i afsnit I.3)

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/07/2019
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/07/2019
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Eurostat

Room B3/464

Joseph Bech Building

5, rue Alphonse Weicker

L-2721 Luxembourg (Kirchberg), LUXEMBOURG

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst 2 repræsentanter pr. tilbud må overvære åbningen.Virksomheder, der ønsker at deltage, bedes give besked herom per e-mail senest 48 timer i forvejen. Alle præciseringer i forbindelse med meddelelsens indhold samt proceduren forefindes i afsnit 4.3.2 i de tekniske specifikationer.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3)

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/06/2019