Tjenesteydelser - 267180-2018

22/06/2018    S118

Belgien-Bruxelles: Produktion af online-multimedieindhold

2018/S 118-267180

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: 60 rue Wiertz
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: DG Comm Finance Unit
E-mail: dgcomm-contracts-fwc@europarl.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.europarl.europa.eu/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3279
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Officielt navn: DG Comm Finance Unit
Postadresse: Montoyer 75
By: Brussels
Postnummer: 1047
Land: Belgien
E-mail: dgcomm-contracts-fwc@europarl.europa.eu
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.europarl.europa.eu/
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Produktion af online-multimedieindhold

Sagsnr.: COMM/AWD/2018/100
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72212510 Udvikling af kommunikationsprogrammel
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører produktion af online-multimedieindhold, programmering og teknisk bistand til generaldirektoratet for kommunikation.

De tjenester, der omfattes af kontrakten, er opdelt i tre hovedkategorier:

— udvikling af brugergrænseflade og program — herunder backend-udvikling

— design og udvikling af multimedieprodukter — herunder design og frontend-udvikling

— levering af interaktive medier og teknologier.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter følgende kategorier af delleverancer og endelige leverancer alt efter projekt og/eller metode:

— koncept

— konceptafprøvning

— funktionsanalyse

— moodboard

— produkter vedrørende brugergrænseflader og programudvikling — herunder backend-udvikling

— produkter vedrørende design og udvikling af online multimedieprodukter — herunder design og frontend-udvikling

— tjenesteydelser vedrørende vedligeholdelse og teknisk bistand såsom reparation på stedet i tilfælde af driftssvigt, som parlamentets personale ikke kan håndtere. Disse reparationer på stedet bliver aflønnet efter timetaksten for det pågældende sted. Priserne omfatter personale, udstyr, faciliteter og alle andre direkte og indirekte udgifter, inklusive rejser, hotel og ophold

— osv.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten vil træde i kraft den dag, den underskrives af den sidste kontraherende part, for en periode på 1 år. Kontrakten vil blive fornyet stiltiende årligt, men løbetiden må ikke overstige 4 år fra datoen for dens ikrafttræden.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/09/2018
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/09/2018
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Rue Belliard 80, 1000 Brussels.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se udbudsmaterialet.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
By: Luxembourg
Land: Luxembourg
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
By: Strasbourg
Land: Frankrig
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Europa-Parlamentet — Directorate-General for Communication
Postadresse: Rue Wiertz 60
By: Brussels
Postnummer: 1047
Land: Belgien
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/06/2018