Varer - 267729-2019

10/06/2019    S110    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Randers: Transportudstyr og transporthjælpemidler

2019/S 110-267729

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
CVR-nummer: 29189668
Postadresse: Laksetorvet
By: Randers
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Jonas Aamøe Laursen
E-mail: jonas.aamoe.laursen@randers.dk
Telefon: +45 89151134

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9821f4bd-e547-4789-b5b2-823a764e381b/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9821f4bd-e547-4789-b5b2-823a764e381b/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9821f4bd-e547-4789-b5b2-823a764e381b/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9821f4bd-e547-4789-b5b2-823a764e381b/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af tanksprøjter til Beredskab og Sikkerhed Randers Favrskov Djursland I/S

II.1.2)Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Levering af tanksprøjter til Beredskab og Sikkerhed Randers Favrskov Djursland I/S.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 600 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Randers Favrskov og Djursland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af 3 brand- og redningskøretøj, nærmere betegnet tanksprøjter, til 3 af ordregivers brandstationer beliggende i 8370 Hadsten, 8560 Kolind og 8585 Glesborg.

Indkøbet indebærer både levering og opbygning af tanksprøjter, hvilket er inklusiv chassiser.

Tanksprøjterne skal være leveret fuldt opbygget, færdigmonteret og driftsklar, således disse er leveret synet og indregistreret som udrykningskøretøj – klar til brug.

Leveringsstedet for alle køretøjerne er N. P. Josiassens Vej 1, 8500 Grenaa.

Det forventede antal bestilte køretøjer er i alt 3 stk.

Indkøbet af de 3 tanksprøjter vil ske i henholdsvis 2020, 2022 og 2024, hvor der er budgettet med indkøb af én tanksprøjte pr. station pr. angivne år.

For nærmere beskrivelse af de udbudte køretøjer, herunder de mindstekrav køretøjerne skal opfylde, henvises til Kontrakt, Bilag 1 – Spørgsmål og svar, Bilag 2 – Tilbudsliste samt Bilag 3 – Kravspecifikation.

Kontrakten vil træde i kraft på datoen for kontraktunderskrivelsen.

Kontrakten løber indtil 3 måneder efter, at leverandøren har fortaget fuldstændig og korrekt levering af det sidste køretøj.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten udløber 3 måneder efter Leverandøren har foretaget fuldstændig og korrekt leverance.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

De 3 ansøgere som vil blive udvalgt, er de ansøgere som kan fremvise de bedste og mest relevante referencer set i forhold til den udbudte aftale. Der vil blive lagt særlig vægt på, at de anførte referencer er identiske eller nærmest identiske med den udbudte kontrakt med Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov Djursland I/S.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Optionspakke 1:1 stk. Super HT samt CAFS-anlæg,

- Optionspakke 2: Integreret CAFS-anlæg,

- Optionspakke 3: Super HT,

- Optionspakke 4: Frigørelsesværktøj med tilbehør,

- Optionspakke 5: Super HT med større vandydelse og integreret CAFS-anlæg.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/07/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/06/2019