Tjenesteydelser - 269886-2018

23/06/2018    S119

Belgien-Bruxelles: UCA 18/028 Rengøring, skadedyrsbekæmpelse og diverse vedligeholdelsestjenester til Rådet for Den Europæiske Unions bygninger i Bruxelles

2018/S 119-269886

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rådet for Den Europæiske Union, Secrétariat général
Postadresse: Rue de la Loi 175
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1048
Land: Belgien
Kontaktperson: Le Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3677
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

UCA 18/028 Rengøring, skadedyrsbekæmpelse og diverse vedligeholdelsestjenester til Rådet for Den Europæiske Unions bygninger i Bruxelles

Sagsnr.: UCA 18/028
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90910000 Rengøring
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den overordnede genstand for kontrakten er at udføre en optimal og professionel rengøringstjeneste (inklusive rengøring af gardiner) under hensyntagen til de forskellige bygningers funktion og det kvalitetsniveau, der ønskes af Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union (herefter »Sekretariatet«) samt vedligeholdelses- og overvågningstjenester i forbindelse med insekt- og skadedyrsmidler i og omkring bygninger og gårdhaver, mellem bygningernes forskellige fløje.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90913000 Rengøring af tanke og reservoirer
90922000 Skadedyrsbekæmpelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hovedudførelsessted:

Bruxelles.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

De tjenester, der skal varetages under denne kontrakt, omfatter følgende 3 hovedopgaver:

— planlægning og koordinering af arbejderne,

— udførelse af arbejderne,

— opsyn med arbejderne.

Kontrahenten skal indkøbe produkter, der såvidt muligt er miljøvenlige, og anvende udstyr og materialer, der er tilpasset til Sekretariatets specifikke behov.

Tjenesterne omfatter:

— rengøring, dvs. fjernelse af støv, snavs og pletter,

— det æstetiske aspekt, dvs. fjernelse af smuds og andet, der forstyrrer det visuelle indtryk af lokalerne,

— hygiejne, dvs. fjernelse af substanser, der er sundhedsskadelige,

— indkøb af rengøringsprodukter, der såvidt muligt er miljøvenlige, og anvendelse af udstyr og materialer, der er tilpasset til de specifikke behov,

— vedligeholdelses- og overvågningstjenester i forbindelse med insekt- og skadedyrsbekæmpelse,

— rensning af gardiner og vægbeklædninger.

Derudover skal tjenesterne dække ethvert behov, der måtte være nødvendigt med henblik på at sikre; at ovennævnte lokaler til stadighed holdes perfekt rene, og at de elementer, der rengøres, forbliver i perfekt tilstand. Tjenesteyderen er underlagt en resultatforpligtelse.

De pågældende bygninger er Justus Lipsius, Lex og Europa, der bruges til kontorer, møder, konferencer og restauration samt bygningen Crèche, der er en børnehave; og som modtager rengøringstjenester efter anmodning og er ikke omfattet af almindelige rengøringstjenester.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen fornys efter stiltiende aftale for 2 perioder hver på 12 måneder, medmindre en af parterne modtager formel meddelelse om det modsatte, mindst 9 måneder før den igangværende rammeaftale afsluttes. Fornyelsen hverken ændrer eller udsætter de eksisterende forpligtelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se de vedlagte dokumenter: højtidelig erklæring om udelukkelseskriterier og udvælgelseskriterier.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/07/2018
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 25/07/2018
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Secrétariat général du conseil — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions (PCU)
Postadresse: Rue de la Loi 175
By: Bruxelles
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22810262
Internetadresse: https://tendering.consilium.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/06/2018