Varer - 271074-2019

12/06/2019    S111

Danmark-Skive: Sportsrekvisitter og -udstyr

2019/S 111-271074

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Skive Kommune (Tovholder for udbuddet)
CVR-nummer: 29189579
Postadresse: Torvegade 10
By: Skive
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7800
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina Toft Bertelsen
E-mail: ctgr@skivekommune.dk
Telefon: +45 99156337

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/107391303.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.skive.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rebild Kommune
CVR-nummer: 29189463
Postadresse: Hobrovej 110
By: Støvring
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9530
Land: Danmark
E-mail: jand@skivekommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rebild.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Favrskov Kommune
CVR-nummer: 29189714
Postadresse: Skovvej 20
By: Hinnerup
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8382
Land: Danmark
E-mail: jand@skivekommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.favrskov.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Mariagerfjord Kommune
CVR-nummer: 29189455
Postadresse: Nrd. Kajgade 1
By: Hobro
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 9500
Land: Danmark
E-mail: jand@skivekommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.mariagerfjord.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Norddjurs Kommune
CVR-nummer: 29189986
Postadresse: Torvet 3
By: Grenaa
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8500
Land: Danmark
E-mail: jand@skivekommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.norddjurs.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Skanderborg Kommune
CVR-nummer: 29189633
Postadresse: Skanderborg Fælled 1
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8660
Land: Danmark
E-mail: jand@skivekommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skanderborg.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Syddjurs Kommune
CVR-nummer: 29189978
Postadresse: Lundbergvej 2
By: Ebeltoft
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8400
Land: Danmark
E-mail: jand@skivekommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.syddjurs.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Viborg Kommune
CVR-nummer: 29189846
Postadresse: Prinsens Allé 5
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: jand@skivekommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.viborg.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Høring af tilbudsliste og kravspecifikation på kommende udbud af sportsartikler i Jysk Fællesindkøb

II.1.2)Hoved-CPV-kode
37400000 Sportsrekvisitter og -udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Høring af tilbudsliste og kravspecifikation på kommende udbud af sportsartikler i Jysk Fællesindkøb.

Frist for høringssvar er fredag den 21. juni kl. 12:00.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af sportsartikler til Jysk Fællesindkøb, herunder Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Rebild, Skanderborg, Skive, Syddjurs og Viborg Kommune. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, Jf. udbudslovens § 56-57 (lov nr. 1564 af 15.12.2015). Ordregiver har valgt at anvende sortimentsudbudsmodel med rabatsatser på produktgrupper, der samtidig tager højde for behovet for et bredt sortiment i rammeaftalens løbetid.

Høringsmaterialet består af:

— Udkast til Tilbudsliste,

— Udkast til Kravspecifikation.

Ordregiver opfordrer alle potentielle tilbudsgivere til at gennemgå beskrivelserne og størrelserne i udkastet til tilbudslisten (bilag 1) og fremsende høringssvar med kommentarer og forslag til ændringer. Samtidig ønsker ordregiver en tilkendegivelse og forslag fra tilbudsgiver om der skal tilføjes produkter under produktgrupperne, der gør det ønskede bredt sortiment muligt. Og om der er produkter, der er uhensigtsmæssige placeret under den enkelte produktgruppe, der kan fordyre udbuddet unødigt. Høringssvar bedes henvise til de steder på tilbudslisten, som kommentarerne vedrører. F.eks. pos. nr. eller produktgruppen i tilbudslisten.

Ordregiver har også valgt at fortage en høring af udkast til kravspecifikation (bilag 2) med henblik på at sikre, at der ikke stilles krav, der unødigt fordyrer udbuddet, og at der ikke udelukkes gode tilbud på grund af uhensigtsmæssige krav. Her opfordres alle potentielle tilbudsgivere også til at gennemgå materialet og fremsende høringssvar med kommentarer og forslag til ændringer.

Det skal understreges, at der er tale om en tilbudsliste og en kravspecifikation, der alene foreligger i udkast, og således ikke færdig.

Alle indkomne høringssvar vil blive behandlet af ordregiver, der vil vurdere hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændring.

Tilbudslisten og kravspecifikation kan tilgås på: https://permalink.mercell.com/107391303.aspx. Høringssvar sendes via Mercell, senest fredag den 21. juni kl. 12:00.

Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparter får ikke svar på eventuelle spørgsmål, hverken under eller efter høringen.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
11/06/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/06/2019