Roba - 273635-2020

TINazivHrvatska-Samobor: Vatrogasna vozila
NDBroj objave obavijesti273635-2020
PDDatum objave12/06/2020
OJBroj izdanja SL S-a113
TWMjesto/grad kupcaSAMOBOR
AUSlužbeno ime kupcaGrad Samobor (33544271925)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca3 - Jedinice lokalne ili regionalne samouprave
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan09/06/2020
DTRok za podnošenje15/07/2020
NCVrsta ugovora2 - Roba
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)34144210 - Vatrogasna vozila
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR042
IAInternetska adresa (URL)www.samobor.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU