Roba - 27726-2021

20/01/2021    S13

Hrvatska-Zagreb: Laboratorijski reagensi

2021/S 013-027726

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 245-606766)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinički bolnički centar Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 46377257342
Poštanska adresa: Kišpatićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Maja Požman
E-pošta: maja.pozman@kbc-zagreb.hr
Telefon: +385 12368959
Telefaks: +385 12379924
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.kbc-zagreb.hr/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Reagensi i testovi za potrebe laboratorijske dijagnostike – 12B

Referentni broj: 1.1.2.A.100
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33696500 Laboratorijski reagensi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Reagensi i testovi za potrebe laboratorijske dijagnostike – 12B, sukladno opisu iz Troškovnika-Tehničke specifikacije pojedine grupe predmeta nabave.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
15/01/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 245-606766

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 20/01/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 26/01/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 20/01/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 26/01/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: