Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Tjenesteydelser - 278454-2022

25/05/2022    S101

Belgien-Bruxelles: Pædiatri- og psykomotoriktjenester til vuggestue CPE 2 og CPE5, der er beliggende i Luxembourg og forvaltes af Europa-parlamentet

2022/S 101-278454

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: Rue Wiertz
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE Belgique / België
Postnummer: 1047
Land: Belgien
E-mail: PERS-Tenders@europarl.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11076
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: Service du courrier officiel, bâtiment Konrad Adenauer, bureau 01S200, plateau du Kirchberg
By: Luxembourg
Postnummer: L-2929
Land: Luxembourg
E-mail: PERS-Tenders@europarl.europa.eu
NUTS-kode: LU Luxembourg
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.europarl.europa.eu/
Internetadresse for køberprofilen: http://europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Pædiatri- og psykomotoriktjenester til vuggestue CPE 2 og CPE5, der er beliggende i Luxembourg og forvaltes af Europa-parlamentet

Sagsnr.: PE PERS 2022 004
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85121200 Konsultation og behandling hos medicinske specialister
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Europa-parlamentet har besluttet at iværksætte nærværende udbud med henblik på indgåelse af rammeaftaler vedrørende pædiatri-og psykomotoriktjenester til vuggestue CPE 2 og CPE 5, der forvaltes af Europa-parlamentet og er beliggende i Luxembourg. Kontrakten er opdelt i 2 partier.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Parti 1 – pædiatritjenester der skal ydes til vuggestue CPE 2 i Luxembourg Kirchberg og vuggestue CPE 5 beliggende i Bertrange-Mamer

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85121200 Konsultation og behandling hos medicinske specialister
85121291 Pædiatriske tjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU Luxembourg
Hovedudførelsessted:

Luxembourg.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Pædiatritjenesterne skal i princippet ydes 8 timer om ugen, fordelt på to halve dage á 4 timer, i hver af børnehaverne og 46 uger om året. Denne teoretiske tidsplan kan dog tilpasses afhængigt af prioriteringer og efter aftale med »Arbejdstids- og vuggestueenheden«. Der vil ikke være tale om tjenester i perioder, hvor Europa-parlamentets kontorer er lukket. Det maksimale årlige antal timer, der anslås til udførelsen af tjenesterne i de 2 vuggestuer, er på 368 timer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

EU’s administrative udgifter.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Parti 2 – psykomotoriktjenester der skal ydes til vuggestue CPE 2 i Luxembourg Kirchberg og vuggestue CPE 5 beliggende i Bertrange-Mamer

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85121200 Konsultation og behandling hos medicinske specialister
85142000 Tjenester ydet af paramedicinsk personale
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU Luxembourg
Hovedudførelsessted:

Luxembourg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Pædiatritjenesterne skal i princippet ydes 6 timer om ugen, fordelt på to halve dage á 46 timer, i hver af børnehaverne og 46 uger om året. Denne teoretiske tidsplan kan dog tilpasses afhængigt af prioriteringer og efter aftale med »Arbejdstids- og vuggestueenheden«. Der vil ikke være tale om tjenester i perioder, hvor Europa-parlamentets kontorer er lukket. Det maksimale årlige antal timer, der anslås til udførelsen af tjenesterne i de 2 vuggestuer, er på 276 timer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

EU’s administrative udgifter.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Den medicinske og paramedicinske pleje af børnene skal foretages med den størst mulige stabilitet. Dette øger den sundhedsmæssige sikkerhed for hvert enkelt barn og hele vuggestuen.

IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/06/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/07/2022
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Europa-Parlamentet, bâtiment Konrad Adenauer, 2, rue Alcide de Gasperi, L-1615, Luxembourg, LUXEMBOURG.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Første halvår af 2027.

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 433766
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Senest 2 måneder efter at den klagende part er blevet underrettet eller i tilfælde af udeblivelse deraf efter den dato, sagen er kommet til den klagende parts kendskab.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 433766
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/05/2022