Tjenesteydelser - 278454-2022

25/05/2022    S101

Belgien-Bruxelles: Pædiatri- og psykomotoriktjenester til vuggestue CPE 2 og CPE5, der er beliggende i Luxembourg og forvaltes af Europa-parlamentet

2022/S 101-278454

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: Rue Wiertz
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE Belgique / België
Postnummer: 1047
Land: Belgien
E-mail: PERS-Tenders@europarl.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11076
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: Service du courrier officiel, bâtiment Konrad Adenauer, bureau 01S200, plateau du Kirchberg
By: Luxembourg
Postnummer: L-2929
Land: Luxembourg
E-mail: PERS-Tenders@europarl.europa.eu
NUTS-kode: LU Luxembourg
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.europarl.europa.eu/
Internetadresse for køberprofilen: http://europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Pædiatri- og psykomotoriktjenester til vuggestue CPE 2 og CPE5, der er beliggende i Luxembourg og forvaltes af Europa-parlamentet

Sagsnr.: PE PERS 2022 004
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85121200 Konsultation og behandling hos medicinske specialister
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Europa-parlamentet har besluttet at iværksætte nærværende udbud med henblik på indgåelse af rammeaftaler vedrørende pædiatri-og psykomotoriktjenester til vuggestue CPE 2 og CPE 5, der forvaltes af Europa-parlamentet og er beliggende i Luxembourg. Kontrakten er opdelt i 2 partier.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Parti 1 – pædiatritjenester der skal ydes til vuggestue CPE 2 i Luxembourg Kirchberg og vuggestue CPE 5 beliggende i Bertrange-Mamer

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85121200 Konsultation og behandling hos medicinske specialister
85121291 Pædiatriske tjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU Luxembourg
Hovedudførelsessted:

Luxembourg.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Pædiatritjenesterne skal i princippet ydes 8 timer om ugen, fordelt på to halve dage á 4 timer, i hver af børnehaverne og 46 uger om året. Denne teoretiske tidsplan kan dog tilpasses afhængigt af prioriteringer og efter aftale med »Arbejdstids- og vuggestueenheden«. Der vil ikke være tale om tjenester i perioder, hvor Europa-parlamentets kontorer er lukket. Det maksimale årlige antal timer, der anslås til udførelsen af tjenesterne i de 2 vuggestuer, er på 368 timer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

EU’s administrative udgifter.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Parti 2 – psykomotoriktjenester der skal ydes til vuggestue CPE 2 i Luxembourg Kirchberg og vuggestue CPE 5 beliggende i Bertrange-Mamer

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85121200 Konsultation og behandling hos medicinske specialister
85142000 Tjenester ydet af paramedicinsk personale
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU Luxembourg
Hovedudførelsessted:

Luxembourg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Pædiatritjenesterne skal i princippet ydes 6 timer om ugen, fordelt på to halve dage á 46 timer, i hver af børnehaverne og 46 uger om året. Denne teoretiske tidsplan kan dog tilpasses afhængigt af prioriteringer og efter aftale med »Arbejdstids- og vuggestueenheden«. Der vil ikke være tale om tjenester i perioder, hvor Europa-parlamentets kontorer er lukket. Det maksimale årlige antal timer, der anslås til udførelsen af tjenesterne i de 2 vuggestuer, er på 276 timer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

EU’s administrative udgifter.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Den medicinske og paramedicinske pleje af børnene skal foretages med den størst mulige stabilitet. Dette øger den sundhedsmæssige sikkerhed for hvert enkelt barn og hele vuggestuen.

IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/06/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/07/2022
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Europa-Parlamentet, bâtiment Konrad Adenauer, 2, rue Alcide de Gasperi, L-1615, Luxembourg, LUXEMBOURG.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Første halvår af 2027.

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 433766
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Senest 2 måneder efter at den klagende part er blevet underrettet eller i tilfælde af udeblivelse deraf efter den dato, sagen er kommet til den klagende parts kendskab.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 433766
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/05/2022