Tjenesteydelser - 280014-2016

12/08/2016    S155

Belgien-Bruxelles: Støtte til evalueringen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 (detergentforordningen)

2016/S 155-280014

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate D: Consumer, Environmental and Health Technologies
Postadresse: BREY 12/088
By: Brussels
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: grow-dir-d-financial-team@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/growth/
Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1686
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Støtte til evalueringen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 (detergentforordningen).

Sagsnr.: 546/PP/GRO/IMA/16/1133/9318.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Støtte til den efterfølgende evaluering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 (detergentforordningen): Forordningen er ikke blevet fuldstændigt evalueret, siden den trådte i kraft i oktober 2005. En efterfølgende evaluering anses for væsentlig i sammenhæng med Kommissionens Refitprogram (navnlig kvalitetskontrol af kemikalielovgivningen (undtagen REACH)) og bedre reguleringsstrategi. Formålet med evalueringen er at vurdere, i hvilket omfang dens mål er nået med hensyn til effektivitet, nyttevirkning, relevans, sammenhæng og EU-merværdi. Evalueringen kan bidrage til forbedring af forordningens gennemførelse eller kan indgå i en konsekvensanalyse til en eventuel ændring eller omarbejdning af detergentforordningen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79410000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hovedudførelsessted:

Udførelsesstedet for opgaverne vil være kontrahentens lokaler eller ethvert andet sted, som angivet i buddet, undtagen Kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med dette udbud er at søge støtte til den efterfølgende evaluering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 (detergentforordningen). Forordningen er ikke blevet fuldstændigt evalueret, siden den trådte i kraft i oktober 2005. En efterfølgende evaluering anses for væsentlig i sammenhæng med Kommissionens Refitprogram (navnlig kvalitetskontrol af kemikalielovgivningen (undtagen REACH)) og bedre reguleringsstrategi. Formålet med evalueringen er at vurdere, i hvilket omfang dens mål er nået med hensyn til effektivitet, nyttevirkning, relevans, sammenhæng og EU-merværdi. Evalueringen kan bidrage til forbedring af forordningens gennemførelse eller kan indgå i en konsekvensanalyse til en eventuel ændring eller omarbejdning af detergentforordningen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 13
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/09/2016
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/09/2016
Tidspunkt: 11:30
Sted:

avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, BELGIEN

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Virksomheder, der ønsker at overvære åbningen af bud, anmodes om at informere herom ved fremsendelse af en e-mail senest 48 timer i forvejen til adressen angivet i punkt 3.1 i udbudsmaterialet. Denne meddelelse skal underskrives af en bemyndiget ansat ved tilbudsgiveren og skal angive navnet på den person, der skal overvære åbningen på tilbudsgiverens vegne.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/08/2016