Tjenesteydelser - 281049-2019

17/06/2019    S114

Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 114-281049

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 107-262070)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sund & Bælt Holding A/S
CVR-nummer: 15694688
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Yun Linde
E-mail: cyl@SBF.DK
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Sund og Bælt Holding A/S (S&B) ønsker at indgå 4 parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand. Rammeaftalerne omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med drift og vedligehold, reinvestering og nyanskaffelser af jernbanetekniske anlæg og alm. bygværker. S&B koncernens (ex. Femern A/S) anlæg består af Øresundsforbindelsens landanlæg (Øresundsmotorvejen, Øresundsbanen og stationer på Øresundsbanen), Storebæltsforbindelsen (Øst- og Vestbroen, Øst-jernbanetunnelen og betalingsanlæg), Sprogø samt 4 havneanlæg. S&B ejer og finansierer gennem Femern Landanlæg A/S endvidere Ringsted-Femern jernbanen, som forventes delvist idriftsat 2021.

Under punkt II.2.4 og i udbudsbetingelserne findes en nærmere beskrivelse af rammeaftalerne. S&B er tovholder på udbudsproceduren og gennemfører proceduren på egne vegne og på vegne af de øvrige selskaber. I det følgende vil begrebet Ordregiver blive anvendt om de i pkt. I.1 oplistede selskaber. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/06/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 107-262070

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.9
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Sidste punkt
I stedet for:

- Erfaring med bygherrerådgivning på større infrastrukturprojekter (anlægssum min. 1 000 000 000 DKK ex. moms), omfattende erfaring med projektledelse, politisk/myndighedsbehandling, jernbanesikkerhed, risikohåndtering samt tidsplanlægning.

Læses:

- Erfaring med bygherrerådgivning på større infrastrukturprojekter (anlægssum min. 1 000 000 000 DKK ex. moms), som omfatter projektledelse, politisk/myndighedsbehandling, jernbanesikkerhed, risikohåndtering samt tidsplanlægning.

Afsnit nummer: III.1.2
I stedet for:

Når Ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse.

Læses:

Når Ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse.

Afsnit nummer: III.1.3
I stedet for:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

- Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af en liste over de 7 betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Læses:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

- Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af en liste over de betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen. Ansøger må angive op til 7 referencer, jf. nærmere herom straks nedenfor.

Afsnit nummer: III.2.2
I stedet for:

Øvrige kontraktvilkårene fremgår af udkast til rammeaftale, der er en del af udbudsmaterialet.

Læses:

Øvrige kontraktvilkår fremgår af udkast til rammeaftale, der er en del af udbudsmaterialet.

Afsnit nummer: VI.3
I stedet for:

Ordregiver afholder orienteringsmøde om udbuddet (prækvalifikation) tirsdag den 17.6.2019, i tidsrummet kl. 09:00-10:00. Orienteringsmødet afholdes på følgende hos Sund og Bælt Holding A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V.

Læses:

Ordregiver afholder orienteringsmøde om udbuddet (prækvalifikation) mandag den 17.6.2019, i tidsrummet kl. 09:00-10:00. Orienteringsmødet afholdes hos Sund og Bælt Holding A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: