Bygge og anlæg - 281525-2019

18/06/2019    S115    - - Bygge og anlæg - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Danmark-Hjørring: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 115-281525

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 095-228523)

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Arsenalvej 55
Hjørring
9800
Danmark
Kontaktperson: Udbudsjurist Christian Norup eller projektleder Martin Fuglsang telefon: +45 72 81 30 94 e-mail: FES-NFP04@mil.dk
Telefon: +45 25425886
E-mail: FES-UES06@MIL.DK
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forberedende anlægsarbejder i forbindelse med Nyt Kampfly Program

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører forberedende anlægsarbejder og etablering af byggeplads 731. Flyvestation Skrydstrup i forbindelse med den forestående etablering af faciliteter til de kommende Joint Strike Fighter F-35 kampfly. Entreprisen omfatter hovedsageligt strukturering og omlægning af eksisterende forsyningsledninger i nye tracéer, jord- og belægningsarbejder, herunder befæstelser og vejudstyr. Derudover indgår etablering af byggepladshegn om delbyggeplads samt etablering af skurby og Security Building (inkl. forsyning).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/06/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 095-228523

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: VI.3
I stedet for:

1) Til punkt I.3) bemærkes, at ordregiver på grund af fortrolighedshensyn, jf. udbudslovens § 132, stk. 2, jf. §5,stk. 2, har undladt at give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til en begrænset del af udbudsmaterialet i form af tegninger, der er klassificeret til niveauet "Til Tjenestebrug" eller "Må ikke Offentliggøres".

Materialet kan tilgås på Flyvestation Skrydstrup efter aftale med Thomas Graversen, FES-BLS20@mil.dk tlf.+45 72 81 35 14 i følgende tidsrum:

— Mandag den 3. juni kl. 08:00 - 12:00,

— Tirsdag den 4. juni kl. 08:00 - 10:00 og 12:00 - 14:00,

— Torsdag den 6. juni kl. 08:00 - 12:00,

— Onsdag den 12. juni kl. 08:00 - 12:00,

— Torsdag den 13. juni kl. 08:00 - 12:00.

Før tilbudsgiver får adgang til materialet, skal tilbudsgiver underskrive en fortrolighedserklæring, hvoritilbudsgiver bekræfter at være gjort bekendt med, at materialet ikke må kopieres, bortskaffes, offentliggøres ellerbringes til uvedkommendes kendskab. En kopi af erklæringen er vedlagt det øvrige udbudsmateriale.

Materialet bliver tilgængeligt for den vindende entreprenør.

2) Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudsloven § § 135-136 nævnte udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudsloven § 137,stk. 1, nr. 1, 2 og 4, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138.

Læses:

1) Til punkt I.3) bemærkes, at ordregiver på grund af fortrolighedshensyn, jf. udbudslovens § 132, stk. 2, jf. §5, stk. 2, har undladt at give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til en begrænset del af udbudsmaterialet i form af tegninger, der er klassificeret til niveauet "Til Tjenestebrug" eller "Må ikke Offentliggøres".

Materialet kan tilgås på Flyvestation Skrydstrup efter aftale med Thomas Graversen, FES-BLS20@mil.dk tlf.+45 72 81 35 14 i følgende tidsrum:

— Mandag den 3. juni kl. 08:00 - 12:00,

— Tirsdag den 4. juni kl. 08:00 - 10:00 og 12:00 - 14:00,

— Torsdag den 6. juni kl. 08:00 - 12:00,

— Onsdag den 12. juni kl. 08:00 - 12:00,

— Torsdag den 13. juni kl. 08:00 - 12:00,

— Onsdag den 19. juni kl. 09:00 - 12:00

Før tilbudsgiver får adgang til materialet, skal tilbudsgiver underskrive en fortrolighedserklæring, hvori tilbudsgiver bekræfter at være gjort bekendt med, at materialet ikke må kopieres, bortskaffes, offentliggøres eller bringes til uvedkommendes kendskab. En kopi af erklæringen er vedlagt det øvrige udbudsmateriale.

Materialet bliver tilgængeligt for den vindende entreprenør.

2) Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudsloven § § 135-136 nævnte udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudsloven § 137,stk. 1, nr. 1, 2 og 4, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138.

Afsnit nummer: IV.2.2
I stedet for:
Dato: 19/06/2019
Tidspunkt: 23:59
Læses:
Dato: 26/06/2019
Tidspunkt: 23:59
Afsnit nummer: IV.2.7
I stedet for:
Dato: 20/06/2019
Tidspunkt: 08:00
Læses:
Dato: 27/06/2019
Tidspunkt: 08:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: