Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

Der er i øjeblikket nogle fejl, der påvirker den måde, bekendtgørelser om e-formularer vises på. Vi arbejder på at løse problemet. Indtil det er løst, kan du finde mere information og vejledning på vores særlige side om problemet.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Tjenesteydelser - 287244-2022

27/05/2022    S102

Danmark-København: Teknisk inspektion og prøvning

2022/S 102-287244

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1577
Land: Danmark
E-mail: NLTR@BANE.dk
Telefon: +45 82340000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af assessorydelser ifm. kørestrømsprojekt Østerport - Holte (Kk-Hot)

Sagsnr.: NFSK0154
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71630000 Teknisk inspektion og prøvning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I overensstemmelse med reglerne i forsyningsvirksomhedsdirektivet og i henhold til kvalifikationsordning for assessorydelser, jf. udbudsbekendtgørelse 2017/S 049-090575, har Banedanmark udbudt en kontrakt om assessorydelser i forbindelse med NFSK0154 Kørestrømsprojekt Østerport - Holte.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 3 227 375.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71630000 Teknisk inspektion og prøvning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Strækningen Østerport - Holte

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Arbejdet omfatter i hovedtræk AsBo ydelser i forbindelse NFSK0154 Kørestrømsprojekt Østerport - Holte (Kk Hot), herunder assessering af systemdefinition.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option 1 - assessring af kørestrøm:

Optionen kan anvendes, hvis der opstår øget timebehov ifm. assessring af kørestrømsprojektet.

• Udvidelse af timeantal for følgende kategorier:

o AsBo Projektleder med op til 30 ekstra timer

o AsBo Lead Assessor med op til 100 ekstra timer

o AsBo Fagassessor med op til 150 ekstra timer pr. fag

o Teknisk assistent/administrativ medarbejder med op til 15 ekstra timer

Option 2 - assessring af BPU på stationer:

Option kan anvendes, hvis der opstår øget timebehov ifm. assessring af BPU på stationer projektet.

• Udvidelse af timeantal for følgende kategorier:

o AsBo Projektleder med op til 30 ekstra timer

o AsBo Lead Assessor med op til 100 ekstra timer

o AsBo Fagassessor med op til 150 ekstra timer pr. fag

o Teknisk assistent/administrativ medarbejder med op til 15 ekstra timer

Option 3 - assessring af hastighedsopgradering:

Option kan anvendes, hvis der opstår øget timebehov ifm. assessering af hastighedsopgradering på projektet.

• Udvidelse af timeantal for følgende kategorier:

o AsBo Projektleder med op til 30 ekstra timer

o AsBo Lead Assessor med op til 100 ekstra timer

o AsBo Fagassessor med op til 150 ekstra timer pr. fag

o Teknisk assistent/administrativ medarbejder med op til 15 ekstra timer

Banedanmark kan udnytte hver option for den pågældende person med et skriftligt

varsel på 1 måned.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 049-090575
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Assessorydelser ifm. kørestrømsprojekt Østerport - Holte (Kk-Hot)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/05/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: RINA Denmark
CVR-nummer: 29447675
Postadresse: Strandvej 60
By: Hellerup
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2900
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 227 375.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgendefrister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevetudvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/05/2022