Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 288009-2019

20/06/2019    S117    Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Danmark-Helsingør: Renovationsvogne med komprimering

2019/S 117-288009

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 102-247459)

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Helsingør Forsyning A/S
CVR-nummer: 25165160
Postadresse: Energivej 25
By: Helsingør
NUTS-kode: DK021
Postnummer: 3000
Land: Danmark
Kontaktperson: Dennis Jensen
E-mail: deje@cowi.dk
Telefon: +45 56407123

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fh.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/328776

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb eller leje af indsamlingskøretøjer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
34144512
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører indkøb eller leje af indsamlingskøretøjer til Helsingør Forsyning A/S.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/06/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 102-247459

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III.1.2
I stedet for:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiveren skal enten:

(a) have haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår, for hvilke der foreligger godkendte eller endeligt vedtagne årsregnskaber, eller

(b) have en soliditetsgrad på mindst 10% ved udgangen af det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt eller endeligt vedtaget årsregnskab.

Læses:

Ingen krav

Afsnit nummer: IV.2.2
I stedet for:
Dato: 24/06/2019
Tidspunkt: 10:00
Læses:
Dato: 01/07/2019
Tidspunkt: 10:00
Afsnit nummer: IV.2.7
I stedet for:
Dato: 24/06/2019
Tidspunkt: 10:00
Læses:
Dato: 01/07/2019
Tidspunkt: 10:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: