Tjenesteydelser - 288009-2019

20/06/2019    S117    Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Danmark-Helsingør: Renovationsvogne med komprimering

2019/S 117-288009

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 102-247459)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Helsingør Forsyning A/S
CVR-nummer: 25165160
Postadresse: Energivej 25
By: Helsingør
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 3000
Land: Danmark
Kontaktperson: Dennis Jensen
E-mail: deje@cowi.dk
Telefon: +45 56407123

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fh.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/328776

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb eller leje af indsamlingskøretøjer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
34144512 Renovationsvogne med komprimering
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører indkøb eller leje af indsamlingskøretøjer til Helsingør Forsyning A/S.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/06/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 102-247459

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III.1.2
I stedet for:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiveren skal enten:

(a) have haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår, for hvilke der foreligger godkendte eller endeligt vedtagne årsregnskaber, eller

(b) have en soliditetsgrad på mindst 10% ved udgangen af det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt eller endeligt vedtaget årsregnskab.

Læses:

Ingen krav

Afsnit nummer: IV.2.2
I stedet for:
Dato: 24/06/2019
Tidspunkt: 10:00
Læses:
Dato: 01/07/2019
Tidspunkt: 10:00
Afsnit nummer: IV.2.7
I stedet for:
Dato: 24/06/2019
Tidspunkt: 10:00
Læses:
Dato: 01/07/2019
Tidspunkt: 10:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: