Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 288997-2016

20/08/2016    S160    Europa-Kommissionen - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: Sikker transport af lithiumbatterier med fly

2016/S 160-288997

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Mobility and Transport
Postadresse: rue Demot 28, 07/88
By: Brussels
NUTS-kode: BE10
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Vu duc Hoang
E-mail: hoang.vu-duc@ec.europa.eu
Telefon: +32 22988042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1674
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: transport.

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Sikker transport af lithiumbatterier med fly.

Sagsnr.: 2016-MOVE-C2-01.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
31400000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Lithiumbatterier kan være årsagen eller bidrage til, ukontrollerede brande, som har ført til tab af flere fragtfly i det seneste årti. Dette har fået EASA, FAA og ICAO til at tage initiativer til at fjerne denne usikkerhed og forhindre yderligere ulykker eller hændelser. Denne undersøgelse skal vurdere mulige afbødende foranstaltninger, der kan iværksættes for at øge sikkerheden ved transport af lithium-metal- og lithium-ion-batterier om bord på fly (i lastrummet). Potentielle risici i forbindelse med sidstnævnte skal identificeres og virkningen af de forskellige foranstaltninger skal vurderes. Resultatet skal derefter indgå i en risikovurderingsmetode, der skal give operatørerne mulighed for at fastlægge og evaluere sikre betingelser for lufttransport.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1
Hovedudførelsessted:

Arbejdet skal udføres hos kontrahenten, med undtagelse af dataindsamling og koordineringsmøder, der afhænger af konkrete beslutninger inden for kontraktens anvendelsesområde.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Et fuldstændigt forbud mod transport af litium-ion-batterier kan få betydelige økonomiske konsekvenser for blandet andet Europa. Nogle stater mener, at forbuddet kunne føre til en stigning i lovovertrædelser i form af uanmeldte forsendelser. Alternativer til forbud bør derfor undersøges, især gennem udvikling af passende afbødende foranstaltninger, der giver mulighed for sikker transport af lithiumbatterier. Sådanne foranstaltninger kunne omfatte betingelser for transport eller standarder for emballering, der kunne forhindre spredning af ild fra batteri til batteri eller celle til celle. Man er også nødt til at undersøge muligheden for begrænsning af antal celler og batterier, der tillades i forsendelser.

Under hensyntagen til deres økonomiske relevans, kunne det at finde foranstaltninger til sikker transport med fly af lithiumbatterier således forebygge ulykker og potentielt reducere omfanget af uanmeldte forsendelser.

Dette udbud er et bidrag til udvikling af prøvning af standarder for løsningsforslag og til at øge Europas løftestangspåvirkning i forbindelse med at fremme dem på relevant europæisk og internationalt plan — såsom EASA og ICAO.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Se udbudsmaterialet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Se udbudsmaterialet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Se udbudsmaterialet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Se udbudsmaterialet.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/09/2016
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/10/2016
Tidspunkt: 10:30
Sted:

rue Demot 28, 1049 Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere kan deltage i åbningsmødet, men må kun være repræsenteret af 1 person. Ved afslutningen af åbningsmødet vil formanden for åbningsudvalget oplyse navnene på tilbudsgiverne og beslutningen om antageligheden af hvert modtaget bud. De priser, der er anført i buddene, vil ikke blive oplyst.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/08/2016