Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 289327-2021

09/06/2021    S110

Danmark-Roskilde: Tjenesteydelser i forbindelse med affald

2021/S 110-289327

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Roskilde Kommune
CVR-nummer: 29189404
Postadresse: Rådhusbuen 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Yemal Barakzai
E-mail: yemalb@roskilde.dk
Telefon: +45 30841833
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.roskilde.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193885
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=303580&B=ROSKILDE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=303580&B=ROSKILDE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Drift af beholderværksted i Roskilde Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Drift af beholderværksted for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2026. Ydelsen omfatter drift af lagerfaciliteter for affaldsbeholdere i Roskilde Kommune, beholdermontering, udbringning og hjemtagning i forbindelse med ordinær drift af affaldsordningerne i kommunen samt vedligehold af materiel. Endvidere omfatter ydelsen udbringning af beholdermontering og udbringning af beholdere i forbindelse med opstart af ny affaldsordning for indsamling af papir/pap samt plast/mad- og drikkekartoner i 2022 samt hjemtagning og bortskaffelse af eksisterende beholdere til papir og pap efter opstart af ny affaldsordning i 2022. Som option kan rammeaftalen indeholde klargøring og udbringning af miljøkasser og miljøskabe samt vedligehold af miljøskabe. Kontraktperioden er 4 år fra 1. januar 2022 til 31. december 2026. Kontrakten udløber uden yderligere varsel. Estimeret kontraktværdi: 4,1 mio. DKK årlig. For første år er der yderligere 4,5 mio. DKK. Samlet kontraktværdi er ca. 20,9 mio. DKK.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 900 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34144510 Køretøjer til affald
39224340 Affaldsspande og -kurve
39234000 Kompostkasser
44613700 Affaldscontainere
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90511000 Indsamling af affald
90511200 Indsamling af husholdningsaffald
90512000 Transport af affald
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud vedrører drift af beholderværksted for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2026. Ydelsen omfatter drift af lagerfaciliteter for affaldsbeholdere i Roskilde Kommune, beholdermontering, udbringning og hjemtagning i forbindelse med ordinær drift af affaldsordningerne i kommunen samt vedligehold af materiel. Endvidere omfatter ydelsen udbringning af beholdermontering og udbringning af beholdere i forbindelse med opstart af ny affaldsordning for indsamling af papir/pap samt plast/mad- og drikkekartoner i 2022 samt hjemtagning og bortskaffelse af eksisterende beholdere til papir og pap efter opstart af ny affaldsordning i 2022. Som option kan rammeaftalen indeholde klargøring og udbringning af miljøkasser og miljøskabe samt vedligehold af miljøskabe. Kontraktperioden er 4 år fra 1. januar 2022 til 31. december 2026. Kontrakten udløber uden yderligere varsel. Estimeret kontraktværdi: 4,1 mio. DKK årlig. For første år er der yderligere 4,5 mio. DKK. Samlet kontraktværdi er ca. 20,9 mio. DKK.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 900 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner:

Option 1 – Klargøring og udbringning af miljøkasser og miljøskabe

Kommunen har i medfør af option 1 mulighed for at få klargjort og udbragt miljøkasser og miljøskabe ved enfamilieboliger og etageboliger.

I det omfang kommunen vælger at udnytte ooption 1, meddeler kommunen leverandøren dette senest 3 måneder før start af option 1. Ydelsen er beskrevet i bilag 1: Kravspecifikation, afsnit 1.6.1.

Option 2 – Vedligehold af miljøskabe

Kommunen har i medfør af option 2 mulighed for at få vedligeholdt miljøskabe ved etageboliger og kommunale institutioner.

I det omfang Kommunen vælger at udnytte Option 2, meddeler kommunen leverandøren dette senest 3 måneder før start af option 2. Ydelsen er beskrevet i bilag 1: Kravspecifikation, afsnit 1.6.2.

Option 3 – vask af beholdere private grundejere

Kommunen har i medfør af option 3 mulighed for at tilbyde private grundejere vask af beholdere.

Tilmelding og afregning af ydelsen sker direkte mellem grundejer og leverandør.

I det omfang kommunen vælger at udnytte option 3, meddeler kommunen leverandøren dette senest 3 måneder før start af Option 3. Ydelsen er beskrevet i bilag 1: Kravspecifikation, afsnit 1.6.3.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har den fornødne økonomiske og finansielle formåen til at udføre opgaven. En tilbudsgiver, der enten:

- har haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 år, eller

- har en soliditetsgrad på mindst 10 % i det senest afsluttede årsregnskab

- en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en forsikringssum på mindst 10 mio. DKK.

Ved person og/eller tingsskade i dækningsomfang pr. skade pr. år vil blive anset for at have den fornødne økonomiske og finansielle formåen.

- Hvis ttilbudsgiver baserer sig økonomisk på en anden enhed, skal denne opfylde samme krav om ppositivt resultat som nævnt ovenfor, og den støttende enhed skal ligeledes have den samme soliditetsgrad som nævnt ovenfor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har den fornødne økonomiske og finansielle formåen til at udføre opgaven. En tilbudsgiver, der enten:

- har haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 år, eller

- har en soliditetsgrad på mindst 10 % i det senest afsluttede årsregnskab

- en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en forsikringssum på mindst 10 mio. DKK.

Ved person og/eller tingsskade i dækningsomfang pr. skade pr. år vil blive anset for at have den fornødne økonomiske og finansielle formåen.

Hvis tilbudsgiver baserer sig økonomisk på en anden enhed, skal denne opfylde samme krav om positivt resultat som nævnt ovenfor, og den støttende enhed skal ligeledes have den samme soliditetsgrad som nævnt ovenfor.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

a) Referencer:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i løbet af de sidste 3 år har udført serviceopgaver i form af udbringning, hjemtagning, klargøring og/eller vedligeholdelse af i alt mindst 3 00 affaldsbeholdere eller andre produkter, der er sammenlignelige med affaldsbeholdere.

b) Kvalitetssikringssystem:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har et kvalitetssikringssystem, og at dette kvalitetssikringssystem som minimum indeholder oplysninger/procedurebeskrivelser om følgende:

- Virksomhedens kvalitetspolitik og/eller -mål

- Virksomhedens organisation og ansvarsfordeling

- Dokumentation og kvalitetssikringsprocedure i forhold til:

- Klage fra kunde (Kommunen) over manglende udførelse af opgaver indenfor servicemålene

- Klage fra kunde (Kommunen eller anden) ved skader på 3-mands ejendom.

c) Miljøstyringssystem:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har et miljøstyringssystem, og at dette miljøstyringssystem som minimum indeholder oplysninger om følgende:

- Virksomhedens miljøpolitik og/eller -mål

- Beskrivelse/oplysninger om relevante driftsinstruktioner og driftsprocedurer i forhold til virksomhedens væsentlige miljøforhold.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

a) Referencer:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i løbet af de sidste 3 år har udført serviceopgaver i form af udbringning, hjemtagning, klargøring og/eller vedligeholdelse af i alt mindst 3 000 affaldsbeholdere eller andre produkter, der er sammenlignelige med affaldsbeholdere.

b) Kvalitetssikringssystem:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har et kvalitetssikringssystem, og at dette kvalitetssikringssystem som minimum indeholder oplysninger/procedurebeskrivelser om følgende:

- Virksomhedens kvalitetspolitik og/eller -mål

- Virksomhedens organisation og ansvarsfordeling

- Dokumentation og kvalitetssikringsprocedure i forhold til:

- Klage fra kunde (Kommunen) over manglende udførelse af opgaver indenfor servicemålene

- Klage fra kunde (Kommunen eller anden) ved skader på 3-mands ejendom.

c) Miljøstyringssystem:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har et miljøstyringssystem, og at dette miljøstyringssystem som minimum indeholder oplysninger om følgende:

- Virksomhedens miljøpolitik og/eller -mål

- Beskrivelse/oplysninger om relevante driftsinstruktioner og driftsprocedurer i forhold til vvirksomhedens væsentlige miljøforhold.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/07/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 05/01/2022
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/07/2021
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/06/2021