Tjenesteydelser - 290207-2022

30/05/2022    S103

Danmark-Aalborg: Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester

2022/S 103-290207

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2022/S 073-195826)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
CVR-nummer: 60729018
Postadresse: Niels Bohrs Vej 20
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Vibeke Fitzhugh
E-mail: vifit@vd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vejdirektoratet.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://udbudsportalen.app.vd.dk/da/ongoing

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af vintertjeneste på statsvejnettet

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90600000 Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Vejdirektoratet udbyder vintertjeneste på statsvejnettet i form af glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil og traktor. Udbuddet omfatter 81 delaftaler, der hver især består af en rute.

Udbuddet er et genudbud. Vejdirektoratet annullerede den 3. marts 2022 udbud af vintertjeneste, der blev offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse af 2022/S 028-071768. Udbudsmaterialet indeholder væsentlige ændringer, og tilbudsgivere opfordres derfor til at læse materialet nøje.

__

Ordregiver inviterer interesserede aktører til informationsmøde, jf. pkt. VI.3 nedenfor.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/05/2022
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 073-195826

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.7
Delkontraktnr.: 1-81
I stedet for:
Dato: 27/05/2022
Tidspunkt: 10:00
Læses:
Dato: 01/06/2022
Tidspunkt: 10:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: