Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Usluge - 290425-2021

10/06/2021    S111

Belgija-Geel: Periodično praćenje tehničkih instalacija

2021/S 111-290425

Prethodna informacijska obavijest

Ova je obavijest isključivo za prethodne informacije

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Zajednički istraživački centar (JRC), JRC.R — Support Services (Brussels), JRC.R.6 — Support Services Geel
Poštanska adresa: Retieseweg 111
Mjesto: Geel
NUTS kod: BE213 Arr. Turnhout
Poštanski broj: 2440
Država: Belgija
E-pošta: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8637
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Periodično praćenje tehničkih instalacija

Referentni broj: JRC/GEE/2021/OP/1371
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71631000 Usluge tehničkog nadzora
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

JRC u Geelu imenovao je vanjsko poduzeće za usluge održavanja svih tehničkih instalacija. Radi procjene kvalitete ovog održavanja JRC Geel želi imati objektivnu procjenu na temelju priznatog alata za procjenu. Nadalje, ovim će se praćenjem omogućiti određivanje vremena za zamjenu/obnovu zgrada i tehničkih instalacija.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71631000 Usluge tehničkog nadzora
71000000 Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge
71600000 Usluge tehničkog ispitivanja, analize i savjetovanja
71620000 Usluge analize
71621000 Usluge tehničke analize ili savjetovanja
71630000 Usluge tehničkog nadzora i ispitivanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE213 Arr. Turnhout
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Retieseweg 111, 2440 Geel, BELGIJA.

II.2.4)Opis nabave:

Periodično praćenje tehničkih instalacija.

II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti dokumentaciju o nabavi dostupnu na adresi koja je navedena u odjeljku I.3).

II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
29/06/2021

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Vidjeti dokumentaciju o nabavi dostupnu na adresi koja je navedena u odjeljku I.3).

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/06/2021