Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 290690-2018

06/07/2018    S128

Belgien-Bruxelles: Rammeaftale om tjenester vedrørende tilrettelæggelse af kommunikations- og informationsaktiviteter ved forbindelseskontoret i Rumænien

2018/S 128-290690

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: Rue Wiertz 60
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1047
Land: Belgien
E-mail: EPbucarest@europarl.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.europarl.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3719
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Officielt navn: Biroul de Legătură în România
Postadresse: Strada Vasile Lascăr 31, Sector 2
By: București
Postnummer: 020492
Land: Rumænien
E-mail: EPbucarest@europarl.europa.eu
NUTS-kode: RO ROMANIA
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.europarl.europa.eu/romania/ro/
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om tjenester vedrørende tilrettelæggelse af kommunikations- og informationsaktiviteter ved forbindelseskontoret i Rumænien

Sagsnr.: COMM/AWD/2018/576
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79416000 PR-virksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Europa-Parlamentets forbindelseskontor (EPLO — European Parliament Liason Office) er ansvarligt for den decentraliserede gennemførelse af Europa-Parlamentets kommunikationsindsatser. Specifikt håndterer kontorerne kontakter med nationale, regionale og lokale medier, inddrager borgere og interessenter gennem offline- og onlineaktiviteter og forsyner MEP'er i medlemsstater med en kommunikationsplatform. Deres indsatser er særligt centrale for Europa-Parlamentets kampagne i forbindelse med EU-valget i 2019.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 720 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79530000 Oversættelse
79418000 Rådgivning vedrørende indkøb
79540000 Tolkning
79994000 Administration af kontrakter
79950000 Organisering af udstillinger, messer og kongresser
79553000 Desktop publishing
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: RO ROMANIA
Hovedudførelsessted:

Rumænien

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Oprettelsen af en rammeaftale til kommunikationstjenester tjener følgende formål:

— at gøre det muligt for EPLO at benytte sig af professionel støtte af høj kvalitet til et udvalg af opgaver, der nemt kan outsources og dermed frigøre kontorernes kapacitet til mere strategisk arbejde

— at effektivisere indkøbsprocesserne

— at lette de daglige operationer via en enkel bestillingsproces, samtidig med at overholdelsen af indkøbsreglerne varetages

— at gøre det muligt at øge niveauet for kommunikationsaktiviteter under valgkampagnen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 720 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

En indledende kontrakt på 4 år, efterfulgt af 3 potentielle fornyelser, op til en maksimal periode på 4 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se udbudsmaterialet

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/09/2018
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/09/2018
Tidspunkt: 15:00
Sted:

Se udbudsmaterialet

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se udbudsmaterialet

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
By: Luxembourg
Land: Luxembourg
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
By: Strasbourg
Land: Frankrig
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Europa-Parlamentet, Directorate-General for Communication
Postadresse: Rue Wiertz 60
By: Brussels
Postnummer: 1047
Land: Belgien
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/06/2018