Tjenesteydelser - 290801-2020

24/06/2020    S120

Luxembourg-Luxembourg: Mobilkommunikation

2020/S 120-290801

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 047-109778)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Revisionsret
Postadresse: 12, rue Alcide De Gasperi
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU LUXEMBOURG
Postnummer: L-1615
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Service des appels d'offres et contrats
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.eca.europa.eu

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Mobilkommunikation

Sagsnr.: AO 713
II.1.2)Hoved-CPV-kode
64212000 Mobiltelefontjeneste
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud sigter mod tildeling af en enkelt rammetjenesteydelsesaftale vedrørende levering af mobiltelefonitjenester og tilhørende udstyr. Der skal som minimum leveres følgende mobilkommunikationstjenester: talekommunikation, datakommunikation, tekstmeddelelser (SMS).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/06/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 047-109778

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Betingelser for åbning af bud
I stedet for:

Sted:

Den Europæiske Revisionsret, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg, L-1615 Luxembourg, LUXEMBOURG

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Af organisatoriske og sikkerhedsmæssige årsager skal tilbudsgiveren fremlægge det fulde navn og nationalitet på repræsentanterne mindst to arbejdsdage i forvejen til

eca-procurement.service@eca.europa.eu.

Repræsentanterne skal fremlægge kvitteringen for indsendelse af ansøgninger, der genereres ved e-indgivelse, og underskrive et deltagerskema.

Læses:

Åbningsmødet vil blive gennemført via videokonference (Teams). De interesserede tilbudsgivere vil kunne deltage i åbningsmødet via et link, som Retten vil stille til rådighed for alle tilbudsgivere, der registrerede sig til åbningsmødet. For at blive registreret til åbningsmødet skal tilbudsgiveren fremlægge repræsentanternes fulde navne og e-mailadresser mindst fire arbejdsdage i forvejen til eca-procurement.service@eca.europa.eu.

Inden åbningen af bud vil Retten sammen med hver registreret tilbudsgiver tilrettelægge en test for at sikre, at forbindelsen fungerer godt.

Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 30/06/2020
Tidspunkt: 16:00
Læses:
Dato: 07/07/2020
Tidspunkt: 16:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 02/07/2020
Tidspunkt: 10:00
Læses:
Dato: 09/07/2020
Tidspunkt: 10:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: