Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 293152-2015

Vis forkortet udgave

20/08/2015    S160    Europa-Kommissionen - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: Undersøgelse vedrørende udvidelse af NER 300-systemet

2015/S 160-293152

Berigtigelse

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 26.6.2015, 2015/S 121-219786)

Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Klima, CLIMA.SRD.2 — Økonomi, att. Indkøbsafdelingen, BU 9, 01/005, 1049 Bruxelles, BELGIEN. E-mail: clima-tenders@ec.europa.eu

I stedet for 

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

21.8.2015 (16:00).

IV.3.8) Åbning af bud

4.9.2015 (10:30).

[...]

Læses 

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

4.9.2015 (16:00).

IV.3.8) Åbning af bud

15.9.2015 (10:30).

[...]