Tjenesteydelser - 294210-2014

Vis forkortet udgave

29/08/2014    S165

Belgien-Bruxelles: Europæisk bredbåndsportal (EBP) — SMART 2014/0015

2014/S 165-294210

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, Direktorat B: Elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, afdeling B5: Bredbånd
Postadresse: BU33 02/035
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Att: fr. Anna Krzyzanowska
Mailadresse: cnect-bos@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Internetadresse for køberprofilen: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=408

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Andet: kommunikationsnet, indhold og teknologi.
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Europæisk bredbåndsportal (EBP) — SMART 2014/0015.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: i kontrahentens lokaler.

NUTS-kode DE300 Berlin

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Sigtet med denne aktivitet er at genskabe og optimere visse nøglefunktioner i den gamle europæiske bredbåndsportal vedrørende den grundlæggende politiske viden og udbredelsen af god bredbåndspraksis. Dette skal ske ved etablering af en ny bredbåndsportal for udveksling af tekniske, finansielle og styringsmæssige grundprincipper og god praksis for bredbånd. Desuden skal der indsamles informationsmæssigt indhold til den nye bredbåndsportal vedrørende eksempler på god praksis. Dette kan også gøres i form af en konkurrence om identificering af god praksis på områder som bedste innovative finansiering, bedste omkostningsreduktion, bedste socioøkonomiske indvirkning mv. Til denne aktivitet kræves et par eksperter til at opstille en fremgangsmåde for indsamling af projektforslag, inklusive udvælgelse og evaluering med henblik på at belønne de bedste EU-bredbåndsprojekter på tidspunktet for møderne i DA-forsamlingen 2015 (»Digital Agenda Assembly«). Strukturen i den nye europæiske bredbåndsportal er baseret på »bottom up«-involvering af lokale interessenter, som deltager i udviklingen af lokale og regionale bredbåndsinitiativer kombineret med en begrænset indblanding på EU-plan. Eftersom målgruppen for denne portal inkluderer både almindelige borgere med interesse for bredbånd og embedsværk, politikere, ngo'er og repræsentanter for teleselskaberne, bør portalens sprog have karakter af pragmatisme og være reduceret til det væsentlige, og layoutet og det visuelle design skal være virkeligt attraktivt og understøttes af relevant billedmateriale.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling, 72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 99 922,50 EUR
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Forståelse af den krævede opgave. Vægtning 30
2. Buddets tekniske kvalitet. Vægtning 50
3. Tilrettelæggelse af arbejdet. Vægtning 20
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
SMART 2014/0015.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2013/S 252-441252 af 31.12.2013

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S 74-127002 af 15.4.2014

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 30-CE-0652892/00-16
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
10.7.2014
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 1
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: atene KOM GmbH
Postadresse: Georgenstraße 24
By: Berlin
Postnummer: 10117
Land: Tyskland
Mailadresse: info@atenekom.eu
Telefon: +49 3060989900
Fax: +49 30609899099
Internetadresse: http://www.atenekom.eu

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 99 922,50 EUR
Eksklusive moms
Hvis der er tale om en årlig eller månedlig værdi:
Antal måneder: 19
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand:
Andel: 3,79 %

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: politik for elektronisk kommunikation.
VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, Direktorat B: Elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, afdeling B5: Bredbånd
Postadresse: BU33 02/035
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Mailadresse: cnect-b05@ec.europa.eu
Internetadresse: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19.8.2014