Tjenesteydelser - 295626-2019

26/06/2019    S121

Belgien-Bruxelles: Aktivitet vedrørende analyse af, oplysning om og engagement i det generelle toldpræferencesystem (GSP)

2019/S 121-295626

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Trade, Directorate D — Sustainable Development; Economic Partnership Agreements — African, Caribbean and Pacific and Agri-Food
Postadresse: Charlemagne Building, Rue de la Loi 170
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: trade-contracts@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4826
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Aktivitet vedrørende analyse af, oplysning om og engagement i det generelle toldpræferencesystem (GSP)

Sagsnr.: TRADE2019/D1/D05
II.1.2)Hoved-CPV-kode
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det overordnede formål med denne aktivitet er at øge GSP-systemets effektivitet, inklusivitet og transparens, herunder overvågning af GSP+ og lande, hvor EU har optrappet sit engagement som følge af specifikke bekymringer i forbindelse med menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder (øget engagement). Dette omfatter 3 specifikke områder:

1) Fremme transparensen i det bidrag, GSP yder til EU's dagsorden for handel og værdier og bæredygtig udvikling, ved at udbrede konkrete oplysninger om resultaterne af vores aktiviteter.

2) Styrke anvendelsen af ordningen ved at øge bevidstheden om og engagementet i fordele og forpligtelser knyttet til GSP i modtagerlandene, især i forbindelse med de potentielle fordele, i hele EU.

3) Støtte overvågningen af gennemførelsen af de 27, henholdsvis de 15, internationale konventioner i henhold til GSP (bilag VIII i forordning nr. 978/2012 ovenfor).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Bør foregå via websites og meddelelser på de sociale medier, som kan udbredes via de eksisterende kanaler (herunder GD for Handels Twitter-konto). Der bør inkluderes oplysninger relateret til GSP og overvågningen af systemet; dette bør omfatte forskellige interessenter fra civilsamfundet og erhvervslivet; og inddragelse af erhvervslivet. Udvælgelsen af lande vil foregå i den indledende fase: der vil som minimum blive tale om 2 lande, der udnytter GSP relativt lidt; og 2 lande, der udnytter ordningen relativt mere (baseret på eksporten til EU over tid). Der vil desuden blive inkluderet mindst 2 GSP+-modtagerlande; mindst 1 GSP-modtagerland under den generelle ordning; og mindst 1 EBA-modtagerland (Everything But Arms, »alt undtagen våben«).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/09/2019
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/09/2019
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Europa-Kommissionen — DG Trade, Charlemagne Building, Rue de la Loi 170, 1040 Brussels, BELGIEN

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst 2 repræsentanter pr. tilbudsgiver må overvære åbningen af bud. Tilbudsgiveren skal oplyse fulde navn, fødselsdato, nationalitet og ID- eller pasnummer på repræsentanterne mindst 2 arbejdsdage i forvejen til: TRADE-CONTRACTS@ec.europa.eu. Se internetadressen anført i punkt I.3

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/06/2019