Varer - 296557-2019

26/06/2019    S121    Varer - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Næstved: Tjenesteydelser i forbindelse med affald

2019/S 121-296557

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sorø Fjernvarme A/S ved I/S AffaldPlus
CVR-nummer: 39170523
Postadresse: Ved Fjorden 20
By: Næstved
NUTS-kode: DK022
Postnummer: 4700
Land: Danmark
Kontaktperson: Arne Kristensen
E-mail: akr@affaldplus.dk
Telefon: +45 55750800
Fax: +45 55750825

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.affaldplus.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Køb af naturgas på en varebørs

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90500000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Indgåelse af 1-årig aftale med gashandelsselskab om indkøb af naturgas på en varebørs.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 600 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Sorø

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indgåelse af en 1-årig aftale med mulighed for forlængelse 2 x 1 år. Årligt indkøb ca. 5 000 000 Nm3 til levering på 6 kedelcentraler.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakt kan forlænges 2 x 1 år

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Sorø Fjernvarme A/S har til hensigt at indgå en 1 årig aftale med option på forlængelse 2 x 1 år med EnergiFyn om indkøb af naturgas på en varebørs for Sorø Fjernvarme A/S' regning med fuld volumenfleksibilitet og med krav om, at alt gas til Sorø Fjernvarme A/S indkøbes på varebørsen. Aftalen er derfor undtaget et udbud jf. udbudslovens § 81, stk. 1. nr. 3. Sorø Fjernvarme agter først at indgå kontrakt efter udløbet af standstill perioden på 10 dage fra dagen efter offentliggørelsen af denne bekendtgørelse om forudgående gennemsigtighed.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
21/06/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: EnergiFyn
CVR-nummer: 27116469
Postadresse: Sanderumvej 16
By: Odense SV
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5250
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 600 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 495 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/06/2019