Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 296589-2016

Vis forkortet udgave

27/08/2016    S165    Agenturer - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Sverige-Solna: Ekstern kvalitetsvurdering af præstationerne for de laboratorier, der deltager i det europæiske overvågningsnetværk for antimikrobiel resistens (EARS-Net)

2016/S 165-296589

Berigtigelse

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 30.6.2016, 2016/S 124-221554)

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, Granits väg 8, SE-171 65 Solna, SVERIGE. Henvendelser: Procurement Back Office. E-mail: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu

I stedet for 

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

9.9.2016 (16:30) lokal tid.

IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

16.9.2016 (10:00) lokal tid.

[...]

Læses 

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

30.9.2016 (16:30) lokal tid.

IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

7.10.2016 (10:00) lokal tid.

[...]