Tjenesteydelser - 297259-2017

29/07/2017    S144    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Holte: Rengøring af kontorer, skoler og kontorudstyr

2017/S 144-297259

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Rudersdal Kommune
29188378
Øverødvej 2, Øverød
Holte
2840
Danmark
Kontaktperson: Finn Hougaard Frederiksen
E-mail: dsk@danskservicekonsulent.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/

I.1)Navn og adresser
Nærum Menighedsbørnehave
29188378
Biblioteksalleen 2
Nærum
2850
Danmark
Kontaktperson: Finn Hougaard Frederiksen
E-mail: dsk@danskservicekonsulent.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/indhold/naerum-menighedsbornehave

I.1)Navn og adresser
Tusindbenhuset
29188378
Egebækvej 2-4
Holte
2840
Danmark
Kontaktperson: Finn Hougaard Frederiksen
E-mail: dsk@danskservicekonsulent.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/

I.1)Navn og adresser
Børnehuset Honningkrukken
29188378
Egehegnet 12-16
Nærum
2850
Danmark
Kontaktperson: Finn Hougaard Frederiksen
E-mail: dsk@danskservicekonsulent.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/indhold/bornehuset-honningkrukken

I.1)Navn og adresser
Forældrekredsens Børnehave, Ellesletten
29188378
Ellesletten 20
Vedbæk
2950
Danmark
Kontaktperson: Finn Hougaard Frederiksen
E-mail: dsk@danskservicekonsulent.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/indhold/bornehuset-ellesletten

I.1)Navn og adresser
Vedbæk Børnehus
29188378
Gøngehusvej 38
Vedbæk
2950
Danmark
Kontaktperson: Finn Hougaard Frederiksen
E-mail: dsk@danskservicekonsulent.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/indhold/vedbaek-bornehus

I.1)Navn og adresser
Børnehaven Kejlstruplund
29188378
Mølledamsvej 15
Holte
3460
Danmark
Kontaktperson: Finn Hougaard Frederiksen
E-mail: dsk@danskservicekonsulent.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/indhold/bornehuset-kejlstruplund

I.1)Navn og adresser
Vængebo
29188378
Rudersdalsvej 91 A
Holte
2840
Danmark
Kontaktperson: Finn Hougaard Frederiksen
E-mail: dsk@danskservicekonsulent.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/vaengebo

I.1)Navn og adresser
Forældrekredsens Børnehave, Skyttebjerg
29188378
Skyttebjerg 58
Nærum
2850
Danmark
Kontaktperson: Finn Hougaard Frederiksen
E-mail: dsk@danskservicekonsulent.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/indhold/skyttebjerg-bornehave

I.1)Navn og adresser
Sct. Georgs Gårdens vuggestue
29188378
Vangeboled 1
Holte
2840
Danmark
Kontaktperson: Finn Hougaard Frederiksen
E-mail: dsk@danskservicekonsulent.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/indhold/sct-georgs-gardens-vuggestue

I.1)Navn og adresser
Myretuen
29188378
Vejlesøparken 1
Holte
2840
Danmark
Kontaktperson: Finn Hougaard Frederiksen
E-mail: dsk@danskservicekonsulent.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/indhold/myretuen

I.1)Navn og adresser
Skovmærket
29188378
Øverødvej 136, Øverød
Holte
2840
Danmark
Kontaktperson: Finn Hougaard Frederiksen
E-mail: dsk@danskservicekonsulent.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/indhold/bornehaven-skovmaerket

I.1)Navn og adresser
Plejecenter Lions Park Søllerød
29188378
Lendemosevej 4
Nørum
2850
Danmark
Kontaktperson: Finn Hougaard Frederiksen
E-mail: dsk@danskservicekonsulent.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/indhold/plejecenter-lions-park-sollerod?search=lions%20

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ocsnprhvwi
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ocsnprhvwi
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rengørings- og vinduespoleringsydelser.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90919000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte kontrakt omfatter daglig rengøring og vinduespolering i Rudersdal Kommune.

Kontrakten er opdelt i 2 delaftaler for henholdsvis rengøring og vinduespolering. For hver delaftale indgås aftale med 1 leverandør.

Kontrakten omfatter tilsammen 130 individuelle lokaliteter for delaftalerne, bl.a. skoler, SFOer, daginstitutioner, administrationsbygninger, biblioteker, kulturhuse, idrætshaller, specialinstitutioner, tandklinikker, plejecentre og udlejningsejendomme.

For Delaftale 1 — Rengøring, gælder, at der er medtaget 7 udlejningsejendomme, hvor der skal udføres trappevask.

Ordregiver indgår kontrakten på egne vegne og på vegne af de selvejende institutioner, som Ordregiver har driftsoverenskomster med. Kontrakten kan således anvendes af både Ordregiver og de ikke selvstændige juridiske enheder, Ordregiver har aftaler med.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rengøring

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90919000
90919300
90900000
90910000
90911000
90911100
90911200
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter tilsammen 72 individuelle lokaliteter, bl.a. skoler, SFOer, daginstitutioner, administrationsbygninger, biblioteker, kulturhuse, idrætshaller, specialinstitutioner, tandklinikker, plejecentre og udlejningsejendomme. Kontrakten er udbudt som en omvendt licitation. Dette betyder, at ordregiveren ikke vil evaluere direkte på baggrund af tilbudsgivernes prissætning af opgaven, men at ordregiveren i stedet fra start har beskrevet den økonomi, der vil blive betalt for udførelsen af de udbudte ydelser, hvorfor konkurrencen består i at finde den tilbudsgiver, som kan tilbyde den bedste ydelse inden for dette økonomiske råderum.

For Delaftale 1 — Rengøring, gælder, at der er medtaget 7 udlejningsejendomme, hvor der skal udføres trappevask. For disse ejendomme gælder, udover øvrige betingelser jf. Kapitel 2 — Kravspecifikation, at der er beskrevet videregående udførelseskrav til arbejdets udførelse mv.

Ordregiver skal gøre opmærksom på, at der i kontraktperioden kan ske ændringer i Ordregivers bygningsmasse, ligesom administrative eller politiske beslutninger o. lign. kan påvirke den rengøringsindsats, som leverandøren skal præstere for den fastsatte pris.

Den under pkt. II.2.6) anførte anslåede værdi er baseret på den maksimale kontraktperiode på 6 år og 3 mdr. og en forventet årlig ydelse på ca. 22 000 000 DKK.

Det bemærkes, at vinderen af delaftale 1 ikke vil være berettiget til at deltage i det kommende udbud af rengøring på øvrige institutioner i kommunen til en anslået årlig værdi på 18 000 000 DKK. Denne opgave blev udbudt og varetages i dag på baggrund af en SKI-rammeaftale, og opgaven forventes genudbudt i 2019 med opstart 1.4.2020 som en 2-årig aftale med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder og derfor udløb senest 31.3.2024.

Ordregiver ønsker af hensyn til forsyningssikkerheden ikke, at delaftale 1 og den anførte opgave skal varetages af samme leverandør.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 137 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 51
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten med op til 2 x 12 måneder. Den maksimale varighed af kontrakten er 6 år og 3 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede virksomheder, vil Ordregiver udvælge de 5 virksomheder, som er bedst egnet til at løse opgaver af den pågældende art.

Ved vurderingen af hvilke ansøgere, der er bedst egnet, vil der blive lagt vægt på de mest relevante referencer set i forhold til den udbudte opgave, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4), hvor følgende tillægges særlig betydning:

Referencer med en offentlig ordregiver eller institution, herunder kommunal ordregiver, hvor der sker en udførsel af opgaven på flere lokationstyper, som kan sidestilles med den udbudte opgave, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4), samt har en tilsvarende eller større økonomisk værdi, jf. pkt. II.2.6).

Til brug for udvælgelsen skal ansøger udfylde ESPD del V. Ansøger kan henvise til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravet for teknisk og faglig formåens opfyldelse. Har ansøger ikke udfyldt del V, vil Ordregiver lægge til grund, at ansøger henviser til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravets opfyldelse under ESPD, Del IV: Udvælgelseskriterier, C: Teknisk og faglig formåen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

1. Option: Ordregiver kan ændre antallet af rengøringsdage for en, flere eller alle lokaliteter med tilhørende reduktion/udvidelse af vederlaget pr. år divideret med det udbudte antal rengøringsdage.

2. Option: Ved ændring af bygningsmassen kan Ordregiver tilkøbe rengøringsydelser til de nye lokaliteter, ligesom lokaliteter kan fragå og bygningsmassen derved formindskes. Mekanismen for ændring af bygningsmassen er nærmere beskrevet i kontrakten.

3. Option: Ordregiver kan tilkøbe 1 eller flere ekstraydelser på timebasis på baggrund af de i tilbudslisten beskrevne ekstraydelser og udbudssummer.

4. Option: Ordregiver kan forlænge kontrakten med op til 2 x 12 måneder. Den maksimale varighed af kontrakten er 6 år og 3 måneder.

5. Option: Tilbudslisten omfatter rengøring hos visse selvejende institutioner, hvis tilslutning til aftalen er frivillig. Disse institutioner er markeret som option i tilbudslisten.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der henvises for god ordens skyld til pkt. II.2.4) og ordregivers beslutning om, at vinderen af delaftale 1 ikke vil være berettiget til at deltage i det kommende udbud af rengøring på øvrige institutioner i kommunen til en anslået årlig værdi på 18 000 000 DKK.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Vinduespolering

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90911000
90911300
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter vinduespoleringsydelser på tilsammen 67 individuelle lokaliteter, bl.a. skoler, SFOer, daginstitutioner, administrationsbygninger, biblioteker, kulturhuse, idrætshaller, specialinstitutioner, tandklinikker, plejecentre og udlejningsejendomme. Kontrakten udbydes som en omvendt licitation. Dette betyder, at ordregiveren ikke vil evaluere direkte på baggrund af tilbudsgivernes prissætning af opgaven, men at ordregiveren i stedet fra start har beskrevet den økonomi, der vil blive betalt for udførelsen af de udbudte ydelser, hvorfor konkurrencen består i at finde den tilbudsgiver, som kan tilbyde den bedste ydelse inden for dette økonomiske råderum.

Ordregiver skal gøre opmærksom på, at der i kontraktperioden kan ske ændringer i Ordregivers bygningsmasse, ligesom administrative eller politiske beslutninger o. lign. kan påvirke den vinduespoletingsindsats, som leverandøren skal præstere for den fastsatte pris.

Den under pkt. II.2.6) anførte anslåede værdi er baseret på den maksimale kontraktperiode på 6 år og 3 mdr. og en forventet årlig ydelse på ca. 625 000 DKK.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 900 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 51
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten med op til 2 x 12 måneder. Den maksimale varighed af kontrakten er 6 år og 3 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede virksomheder, vil Ordregiver udvælge de 5 virksomheder, som er bedst egnet til at løse opgaver af den pågældende art.

Ved vurderingen af hvilke ansøgere, der er bedst egnet, vil der blive lagt vægt på de mest relevante referencer set i forhold til den udbudte opgave, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4), hvor følgende tillægges særlig betydning:

— Referencer med en offentlig ordregiver eller institution, herunder kommunal ordregiver, hvor der sker en udførsel af opgaven på flere lokationstyper, som kan sidestilles med den udbudte opgave, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4), samt har en tilsvarende eller større økonomisk værdi, jf. pkt. II.2.6).

Til brug for udvælgelsen skal ansøger udfylde ESPD del V. Ansøger kan henvise til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravet for teknisk og faglig formåens opfyldelse. Har ansøger ikke udfyldt del V, vil Ordregiver lægge til grund, at ansøger henviser til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravets opfyldelse under ESPD, Del IV: Udvælgelseskriterier, C: Teknisk og faglig formåen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

1. Option: Ordregiver kan forlænge kontrakten med op til 2 x 12 måneder. Den maksimale varighed af kontrakten er 6 år og 3 måneder.

2. Option: Tilbudslisten omfatter vinduespolering hos visse selvejende institutioner, hvis tilslutning til aftalen er frivillig. Disse institutioner er markeret som option.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/08/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

— Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lovens § 7, stk. 1.

— Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/07/2017