Tjenesteydelser - 297642-2019

27/06/2019    S122

Luxembourg-Luxembourg: EIF - Levering af tjenester til outsourcing af OIM- og RM-ORM-aktiviteter (Luxembourg)

2019/S 122-297642

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Investeringsfond
Postadresse: 37B, avenue J.F. Kennedy
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU00 Luxembourg
Postnummer: L-2968
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Diana Jautruma
E-mail: eif-procurement@eif.org
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.eif.org
Internetadresse for køberprofilen: http://www.eif.org/who_we_are/governance/procurement/index.htm?lang=-en
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5058
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af tjenester til outsourcing af OIM- og RM-ORM-aktiviteter

Sagsnr.: 2019-OIM-RM-ORM-001
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72300000 Datatjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

EIF søger en tjenesteyder, som opererer i den finansielle sektor og er specialist i indsamling, administration, behandling, rapportering og overvågning af finansielle data.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 700 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU LUXEMBOURG
Hovedudførelsessted:

Tjenesteyderen skal være registreret i en EU-medlemsstat. Udførelsesstedet for tjenesterne vil være 1 af de 28 EU-medlemsstater eller et EØS-land.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

EIF vil indgå 1 (én) kontrakt med 1 (én) tjenesteyder om outsourcing af tjenester vedrørende OIM- og RM-ORM-aktiviteter. Omfanget af outsourcingen forventes overvejende at være veladministrerede og identificerede opgaver af tilbagevendende art (se afsnit 5 i udbudsbetingelserne), hvor kontrollen over processerne og de respektive informationsløsninger vil forblive hos EIF.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 700 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan fornys i yderligere 2 år. Kontraktens løbetid vil derfor ikke overstige en maksimal varighed på 4 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Som angivet i udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/08/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/08/2019
Tidspunkt: 14:00
Sted:

EIF's lokaler

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Åbningssessionen er ikke offentlig.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Efter 4 år.

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Domstol
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 43031
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/06/2019