Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Roba - 298352-2021

15/06/2021    S114

Poljska-Varšava: Okvirni ugovor za nabavu službenog oružja (kompaktni poluautomatski pištolj 9 x 19 mm), streljiva i dodatne opreme

2021/S 114-298352

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 095-248737)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)
Poštanska adresa: Plac Europejski 6
Mjesto: Warsaw
NUTS kod: PL911 Miasto Warszawa
Poštanski broj: 00-844
Država: Poljska
E-pošta: procurement@frontex.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://frontex.europa.eu

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor za nabavu službenog oružja (kompaktni poluautomatski pištolj 9 x 19 mm), streljiva i dodatne opreme

Referentni broj: Frontex/2021/0395/OP/MS
II.1.2)Glavna CPV oznaka
35300000 Oružje, streljivo i pripadajući dijelovi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Opseg je ovog postupka nabave dodjela okvirnog ugovora, ili više njih, za nabavu službenog oružja (kompaktni poluautomatski pištolj 9 x 19 mm), dodatne opreme i povezanih usluga te njihova streljiva kojima će se koristiti stalne snage europske granične i obalne straže. Postupak nadmetanja podijeljen je na sljedeće dvije grupe:

Grupa 1: kompaktni poluautomatski pištolj 9 x 19 mm, dodatna oprema i osposobljavanje;

Grupa 2: Streljivo.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/06/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 095-248737

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Grupa br.: 1 and 2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 15/06/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 29/06/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Grupa br.: 1 and 2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 16/06/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 30/06/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: