Varer - 298765-2021

15/06/2021    S114

Danmark-Odense: Programpakker og informationssystemer

2021/S 114-298765

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Laila Kibsgaard Kristensen
E-mail: laik@odense.dk
Telefon: +45 23626900
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/796f064d-fbe6-4075-b3b4-42681a8203f0/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

It-system til indberetnings-, konsoliderings- og prognoseværktøj (Økonomiopfølgning)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Odense Kommune påtænker at udbyde et indberetnings-, konsoliderings- og prognoseværktøj/system.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

IT-systemet skal anvendes til en digital understøttelse af hele Odense Kommunes økonomiopfølgning, herunder indberetning af forventet regnskab, konsolidering af data til brug for afrapportering til administrativt og politisk niveau samt automatiserede prognoser. Systemet skal indeholde integrationer til Odense Kommunes it-miljø., herunder økonomisystem og lønsystem.

Udbuddet forventes igangsat i efteråret 2021 efter udbudsformen ”Udbud med forhandling” med forventet kontraktindgåelse 1. halvår 2022 og forventet idriftsættelse primo 2023.

Odense Kommune ønsker at udbyde opgaven som en Software as a Service løsning, hvor leverandøren er ansvarlig for at drifte, supportere og vedligeholde systemet, og hvor der vil være tilknyttet servicemål på bl.a. driftseffektiviteten.

Forud for selve udbuddets gennemførelse ønsker Odense Kommune at sætte forskellige udvalgte emner og spørgsmål i høring med henblik på at kunne udarbejde et udbudsmateriale, som er markedskonformt og som dækker Odense Kommunes behov.

Indledningsvist handler høringsemnerne om driftsmodel og bæredygtighed, men der forventes at komme flere emner op løbende. Høringen gennemføres på Odense Kommunes høringsportal. Leverandørernes besvarelser på portalen er anonyme i den forstand, at afsenders identitet kun er synlig for Odense Kommune, men selve besvarelsen er offentligt tilgængelig. Høringsportalen kan tilgås fra følgende link: https://www.comdia.com/odensekommune/md/it-system_til_indberetnings-_konsoliderings-_og_prognosevaerktoej_til_brug_for_oekonomiopfoelgninger -

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
03/09/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/06/2021