Tjenesteydelser - 301362-2019

28/06/2019    S123    - - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Begrænset udbud 

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri

2019/S 123-301362

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 109-265651)

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København
64942212
Nyropsgade 3
København
1602
Danmark
Kontaktperson: Lasse Søager
Telefon: +45 24471318
E-mail: JK6P@kk.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.byk.kk.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udvidelse af daginstitution - Øresundsvej 131

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71530000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud omfatter totalrådgivning i forbindelse med etablering af udvidelse af daginstitutionen F/S Rosa, der ligger på Øresundsvej 131, 2300 København S. Daginstitutionen skal, ved tilbygning, udvides med 6 grupper. Den eksisterende daginstitution skal være i fuld drift under udbygningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/06/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 109-265651

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.9
I stedet for:

Ansøgeres erfaring dokumenteres ved at fremsende referencer for relevante projekter. Fremsendte referencer bør være så detaljerede, at de giver mulighed for at bedømme ansøgerens erfaring. Fremsendte referencer bør indeholde oplysninger om:

- Projektnavn,

- Bygherre,

- Sagens størrelse (areal),

- Entrepriseform og entreprisesum,

- En kort beskrivelse af referencen, herunder virksomhedens rolle på sagen.

Ordregiver ser gerne, at der ikke afleveres flere end 5 referencer på hver højst 2 A4-sider. Referencer kan indskrives i ansøgerens ESPD, men kan også vedlægges i et særskilt dokument via ’Supplerende filer’ i byggeweb.

Det vægtes positivt, at:

- de vedlagte referencer overbevisende dokumenterer erfaringer med tilbygning til institutioner, hvor den eksisterende institution er i drift under byggeriets udførelse,

- de vedlagte referencer på en overbevisende måde illustrerer forståelse for det arkitektoniske samspil mellem tilbygning og eksisterende byggeri,

- de vedlagte referencer viser erfaring med CLT-elementer som bærende konstruktion,

- de vedlagte referencer arealmæssig har en sammenlignelig størrelse med det udbudte projekt.

Underkriteriet vurderes ud fra den samlede besvarelse.

Læses:

Ansøgeres erfaring dokumenteres ved at fremsende referencer for relevante projekter. Såfremt der vedlægges referencer, hvor byggeriet endnu ikke er afleveret/afsluttet bør der som minimum foreligge et godkendt hovedprojekt i den pågældende reference. Fremsendte referencer bør være så detaljerede, at de giver mulighed for at bedømme ansøgerens erfaring. Fremsendte referencer bør indeholde oplysninger om:

- Projektnavn,

- Bygherre,

- Sagens størrelse (areal),

- Entrepriseform og entreprisesum,

- En kort beskrivelse af referencen, herunder virksomhedens rolle på sagen.

Ordregiver ser gerne, at der ikke afleveres flere end 5 referencer på hver højst 2 A4-sider. Referencer kan indskrives i ansøgerens ESPD, men kan også vedlægges i et særskilt dokument via ’Supplerende filer’ i byggeweb.

Det vægtes positivt, at:

- de vedlagte referencer overbevisende dokumenterer erfaringer med tilbygning til institutioner, hvor den eksisterende institution er i drift under byggeriets udførelse,

- de vedlagte referencer på en overbevisende måde illustrerer forståelse for det arkitektoniske samspil mellem tilbygning og eksisterende byggeri,

- de vedlagte referencer viser erfaring med CLT-elementer som bærende konstruktion,

- de vedlagte referencer arealmæssig har en sammenlignelig størrelse med det udbudte projekt,

- de vedlagte referencer vedrører byggerier der er afsluttet/afleveret.

Underkriteriet vurderes ud fra den samlede besvarelse.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: